โครงการประชุมวิชาการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม
 

โครงการประชุมวิชาการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม: ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน” (20 Years MSU Pharmacy: Expertise and Innovation for the Community) วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2019-02-15 08:00:00 ถึง 2019-02-16 16:30:00
สถานที่ :   ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะเภสัชศาสตร์
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะเภสัชศาสตร์
Download :   Link http://pharmacy.msu.ac.th/cpe/
Last Modified :   2019-01-14 05:45:11