ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในโครงการ MSU Aerobic dance for health
 

ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในโครงการ MSU Aerobic dance for health ทุกวันพุธ และวันศุกร์ ของเดือนกุมภาพันธ์ - เดือน เมษายน 2562 เริ่ม 6 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.30-18.30 น. ณ ด้านหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2019-02-06 17:30:00 ถึง 2019-04-22 18:30:00
สถานที่ :   ณ ด้านหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองกิจการนิสิต
ติดต่อ/สอบถาม :   กองกิจการนิสิต
Last Modified :   2019-04-23 07:05:49