โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน "หลักสูตร การสร้างนวัตกรรม Internet of Things (IoT) : The Unexpected Learning ต่อยอดสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัล" ณ ห้อง MBS200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562
 
วัน/เวลา :   2019-03-16 08:00:00 ถึง 2019-03-17 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้อง MBS200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
Download :   Link http://acc.msu.ac.th/mbs_training/IoT/
Last Modified :   2019-02-12 08:12:53