ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เชิญเข้าร่วมงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15
 

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เชิญเข้าร่วมงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 MRC#15 51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2019-09-05 08:30:00 ถึง 2019-09-06 16:30:00
สถานที่ :   ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ/สอบถาม :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
Download :   Download File
Last Modified :   2019-03-14 08:59:08