ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 2/2562
 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 2/2562 หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบรูณาการสำหรับการขอทุนวิจัย ปี 2564”
วันที่ 24 เมษายน 2562 
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2019-04-24 08:30:00 ถึง 2019-04-24 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักวิจัย อาจารย์
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ/สอบถาม :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20190401083733.pdf
Last Modified :   2019-04-01 09:35:29