เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ ก.พ. ภาค ก.
 

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ ก.พ. ภาค ก. “(ปี 2562) โดย ผศ.ดร.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย และ ดร.กรพินธุ์ พัวพันธุ์สวัสดิ์
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2562

***ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (2 วัน) รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน (มีเอกสารประกอบและอาหารว่าง เช้า - บ่าย)


ที่มา : งานบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 
วัน/เวลา :   2019-04-27 08:30:00 ถึง 2019-04-28 16:30:00
สถานที่ :   ห้อง D-413 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ติดต่อ/สอบถาม :   คุณปภาดา รัตนตระกูล งานบริการวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โทร. 082-111-7854
Download :   Download File
Last Modified :   2019-04-19 08:25:11