เชิญชวน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน
 

เชิญชวน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน ในโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

***เข้ารับบริการฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายๆ) ***

* วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. - 14.00 น.
** วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. - 13.00 น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

***สอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4241 หรือ ภายใน 1338
 
วัน/เวลา :   2019-04-26 12:00:00 ถึง 2019-04-27 13:00:00
สถานที่ :   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4241 หรือ ภายใน 1338
Last Modified :   2019-04-22 02:51:35