ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการกำจัดวัชพืชตามแนวคลองน้ำห้วยคะคาง
 

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการกำจัดวัชพืชตามแนวคลองน้ำห้วยคะคาง วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ คลองน้ำห้วยคะคาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

รายละเอียดกำหนดการ : http://bit.ly/2vjOvd0
 
วัน/เวลา :   2019-04-24 08:30:00 ถึง 2019-04-24 16:30:00
สถานที่ :   ณ คลองน้ำห้วยคะคาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองอาคารสถานที่
ติดต่อ/สอบถาม :   กองอาคารสถานที่
Last Modified :   2019-04-23 02:50:11