ขอเชิญชวน น้องๆ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562
 

ขอเชิญชวน น้องๆ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 (ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : http://acad.msu.ac.th/cscg/reg_ocsc62 หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4377
 
วัน/เวลา :   2019-06-01 08:30:00 ถึง 2019-06-02 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   น้องๆ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4377
Last Modified :   2019-04-23 07:44:36