ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2562
 

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2562 เนื่องในวันวิสาขบูชา ระว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

กำหนดการ : http://www.web.msu.ac.th/…/msunews/fileup/20190510103325.pdf

ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง
 
วัน/เวลา :   2019-05-17 13:00:00 ถึง 2019-05-18 17:00:00
สถานที่ :   ณ วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20190510103325.pdf
Last Modified :   2019-05-13 02:27:03