เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมงานโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
 

เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมงาน “โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562”  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการ : http://www.web.msu.ac.th/…/msunews/fileup/20190515043150.pdf
 
วัน/เวลา :   2019-05-16 08:30:00 ถึง 2019-05-16 15:00:00
สถานที่ :   ณ บริเวณสวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองอาคารสถานที่
ติดต่อ/สอบถาม :   กองอาคารสถานที่
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/…/msunews/fileup/20190515043150.pdf
Last Modified :   2019-05-15 03:42:24