ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา
 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2019-07-31 08:30:00 ถึง 2019-07-31 15:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากร นักวิจัย และนิสิต
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ติดต่อ/สอบถาม :   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20190605043539.pdf
Last Modified :   2019-06-05 04:17:00