ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น
   - กิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ (เฉพาะระดับประถมศึกษา)
   - นิทรรศการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   - กิจกรรมสนุกๆ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
 
วัน/เวลา :   2019-08-18 08:30:00 ถึง 2019-08-20 16:30:00
สถานที่ :   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักเรียน นิสิต บุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะวิทยาศาสตร์
Download :   Link https://stc.msu.ac.th/sciweek2019/
Last Modified :   2019-07-02 08:10:43