ขอเชิญร่วมโครงการชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา – ถวายเทียนพรรษา ในโอกาสวันเข้าพรรษา
 
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา – ถวายเทียนพรรษา ในโอกาสวันเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”

 
ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 
ณ อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
วัน/เวลา :   2019-07-23 08:30:00 ถึง 2019-07-24 16:40:00
สถานที่ :   ณ อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง โทรศัพท์ 043 754443
Download :   Download File
Last Modified :   2019-07-05 08:42:56