ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 
ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 
วัน/เวลา :   2019-07-16 13:00:00 ถึง 2019-07-16 18:55:00
สถานที่ :   ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง โทรศัพท์ 043 754443
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20190705094724.pdf
Last Modified :   2019-07-08 02:01:02