เชิญชวนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562
 
เชิญชวนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันที่  31 กรกฎาคม 2562

ณ  ห้องประชุม AR-201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 

 
วัน/เวลา :   2019-07-31 08:30:00 ถึง 2019-07-31 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุม AR-201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง โทรศัพท์ 043 754443 หรือ ภายใน 1358
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20190710044509.pdf
Last Modified :   2019-07-10 03:58:11