ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4
 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 
วัน/เวลา :   2019-08-15 08:55:00 ถึง 2019-08-16 16:55:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   อบรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ/สอบถาม :   กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
Download :   Link https://1th.me/u86x
Last Modified :   2019-08-02 02:00:14