ขอเชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์กับคณาจารย์
 

ขอเชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์กับคณาจารย์ ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม PH201 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2019-08-19 13:00:00 ถึง 2019-08-19 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องเรียนรวม PH201 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สภาคณาจารย์
ติดต่อ/สอบถาม :   สภาคณาจารย์
Download :   Download File
Last Modified :   2019-08-13 09:16:53