ขอเชิญชม โครงการ Creative Classical Thai Dances 20th
 

ขอเชิญชม โครงการ Creative Classical Thai Dances 20th ภายใต้ชื่อโครงการ "นฤตย์นาฏการ เล่าขานตำนาน ฟ้าแดดสงยาง" ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพจ : นาฏยศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หรือเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายประชาสัมพันธ์
📞 : 0997585207 ศุภชัย บุญโรจน์
📞 : 0962087952 นัฐพล กลึงกลางดอน
-------------------------------------------------------------------
#ฟ้าแดดสงยาง
#ชมฟรี
 
วัน/เวลา :   2019-10-26 18:30:00 ถึง 2019-10-26 20:00:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   เพจ : นาฏยศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 📞 : 0997585207 ศุภชัย บุญโรจน์ 📞 : 0962087952 นัฐพล กลึงกลางดอน
Download :   Download File
Last Modified :   2019-09-24 08:08:20