เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้งาน Google Apps for Education
 

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร การใช้งาน Google Apps for Education สำหรับการจัดการงานสำนักงาน ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Biz 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สามารถสมัครเข้าอบรมได้ที่ http://www.mbs.msu.ac.th/mbs_training/googleApps/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชน ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร 0-4375- 4425
 
วัน/เวลา :   2019-11-08 08:00:00 ถึง 2019-11-09 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Biz 301 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชน ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชน ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4423, 0-4375-4333 ต่อ 3603, 3608 โทรสาร 0-4375- 4425
Download :   Link http://www.mbs.msu.ac.th/mbs_training/googleApps/
Last Modified :   2019-10-07 03:47:35