คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบุญประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ประเพณีอีสาน
 

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบุญประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ประเพณีอีสาน "ออกพรรษาลาพระเจ้า ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562" "นุ่งโสร่ง นุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตรเทโว" ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานสังกัสสะวนา คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.เก่า)
 
วัน/เวลา :   2019-10-15 07:00:00 ถึง 2019-10-15 09:00:00
สถานที่ :   ณ ลานสังกัสสะวนา คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.เก่า)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.เก่า)
ติดต่อ/สอบถาม :   คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.เก่า)
Download :   Download File
Last Modified :   2019-10-07 07:21:25