สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวน มหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา
 

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวน “มหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา” ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. - 20.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2019-11-04 09:00:00 ถึง 2019-11-08 20:00:00
สถานที่ :   ณ บริเวณโรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักวิทยบริการ
ติดต่อ/สอบถาม :   สำนักวิทยบริการ
Download :   Link https://twitter.com/MahasarakhamUn2/status/1185112985934548992/photo/1
Last Modified :   2019-10-18 08:42:00