ขอเชิญชวน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป เที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ขอเชิญชวน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป เที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่องาน “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. - 22.00 น. ณ สระน้ำหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยกิจกรรมภายในงาน
  - ริ้วขบวนชาติพันธุ์อีสาน
  - การประกวดนางนพมาศ (ธิดามอน้ำชี)
  - การประกวดร้องเพลงลุกทุ่งอีสาน
  - การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก
  - การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนิสิต
  - การเเสดงหมอลำโดยวงศิลป์อีสาน
  - การเเสดงนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงเเคน)
 
วัน/เวลา :   2019-11-09 12:00:00 ถึง 2019-11-09 22:00:00
สถานที่ :   ณ สระน้ำหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ/สอบถาม :   องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20191025073659.pdf
Last Modified :   2019-10-25 06:39:11