ขอเชิญผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

ขอเชิญผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่วมต้อนรับ นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ให้เกียรติมาพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมมอบโล่รางวัลให้คณะ/หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
วัน/เวลา :   2019-11-08 13:00:00 ถึง 2019-11-08 16:30:00
สถานที่ :   ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   ผู้บริหาร และบุคลากร
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   กองแผนงาน
ติดต่อ/สอบถาม :   กองแผนงาน
Last Modified :   2019-11-05 02:38:43