สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
 

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ” (สำหรับอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.15 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ 

วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีหัวข้อบรรยาย ได้แก่
วันที่ 22 ม.ค.63
  - การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”
  - การสืบค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses
  - การสืบค้นฐานข้อมูล SpringerLink - Journal

วันที่ 23 ม.ค.63 
  - การสืบค้นฐานข้อมูล Web of Science 
  - การบรรยายและฝึกปฏิบัติ American Chemical Society
  - การสืบค้นฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)
  - การสืบค้นฐานข้อมูล Computer & Applied Sciences Complete (CASC)

วันที่ 24 ม.ค.63
  - การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การเลือกวารสารโดยใช้เครื่องมือ และเรียนรู้ค่าต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงตีพิมพ์ ได้แก่ Journal Citation Report, Impact Factor, Immediacy Index, Cited Half Life
  - การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote”
 
วัน/เวลา :   2020-01-22 08:30:00 ถึง 2020-01-24 16:15:00
สถานที่ :   ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   สำนักวิทยบริการ
ติดต่อ/สอบถาม :   https://library.msu.ac.th/ หรือติดต่อได้ที่กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อหมายเลขภายใน 2436 E-mail : library@msu.ac.th
Last Modified :   2020-01-07 05:42:09