เชิญชวน ชาว มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563
 

เชิญชวน ชาว มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 
 
วัน/เวลา :   2020-01-24 10:00:00 ถึง 2020-02-02 20:00:00
สถานที่ :   ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม (ศาลากลางหลังเก่า)
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป
กลุ่มข่าว :   ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง
ติดต่อ/สอบถาม :   งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง
Download :   Link http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20200113062232.pdf
Last Modified :   2020-01-13 07:12:18