เชิญชวน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference on Paleontology for Sustainable Development (ICPSD 2020)
 

เชิญชวน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference on Paleontology for Sustainable Development (ICPSD 2020) ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูล

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดสตูล อุทยานธรณีโลกสตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล และอุทยานธรณีโคราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางวิชาการ
 
วัน/เวลา :   2020-04-24 08:00:00 ถึง 2020-04-26 16:00:00
สถานที่ :   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูล
กลุ่มผู้เข้าร่วม :   นักวิจัย นิสิต และผู้ที่สนใจ
กลุ่มข่าว :   ประชุม/สัมมนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้สนับสนุน :   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ติดต่อ/สอบถาม :   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
Download :   Link http://www.satun-geopark.com/en/icpsd2020/
Last Modified :   2020-04-08 15:02:43