เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Camp

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Camp (Mahasarakham University Creative and Social Enterprise) เพื่อพัฒนานิสิตทางด้านความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านสังคม  และเพื่อให้นิสิตทั้งไทยและต่างชาติได้มีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรม มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการในชุมชมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาธุรกิจทางด้านสังคมและความยั่งยืน ณ ห้อง 407 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2566 มีเยาวชนจาก 11 ประเทศ เข้าร่วมประกอบด้วย ประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ทาจิกิสถาน สาธารณรัฐประชาชน จีน อังกฤษ และบังกลาเทศ เข้าร่วมจำนวน 43 คน

โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมค่ายได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อละลายพฤติกรรม และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นทีม ตลอดจนการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร. อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและภาพลักษณ์องค์กร สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรหลักในการดำเนินกิจกรรม

 โดยในระหว่างทำกิจกรรม ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ ดังต่อไปนี้
1. คุณวีระวัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ เจ้าของร้านอาหารซาหมวย แอนด์ ซันส์ ร้านอาหารไทยร่วมสมัย จ.อุดรธานี
2. คุณขวัญชัย ปรีดี ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านนานาชาติเปรมปรีดี
3. รองศาสตราจารย์ ดร. วัลยา สุทธิขำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. คุณรัชยุตม์ เหลาทอง ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เกรเดียนท์กรุ๊ป จำกัด
6. คุณณัฐ สกุลมุทิตา ผู้จัดการบริษัท วินเทรด (1991) จำกัด
7. คุณภราดล พรอำนวย นักดนตรีและผู้ประกอบการธุรกิจบาร์แห่งเมืองเชียงใหม่
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วรินทร รักษ์ศิริวณิช รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Camp (Mahasarakham University Creative and Social Enterprise) ได้ที่ FB Page : MSU Homeroom โฮมรูม

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : อาจารย์ ดร. อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
ที่มา : สำนักศึกษาทั่วไป
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 15471 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   กองกิจการนิสิต มมส จัดอบรมเชิง...  
   มมส เตรียมความพร้อมจัดงานมุทิต...  
   มมส มอบโล่รางวัล CLMTV&CN Cont...  
   มมส จัดโครงการขับเคลื่อนองค์กร...  
   มมส เตรียมความพร้อมนิสิตพิการ ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร วิธีการงบ...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสถาปั...  
   นิสิต บุคลากรคณะการบัญชีและการจัดกา...  
   กลุ่มนิสิตมอน้ำชี มมส เปิดบ้านมอน้ำ...  
   มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-G...  
   มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับนิสิตต่างชาต...  
   ชมรมภาษาศิลป์ และชมรมฮวมศิลป์ มมส จ...  
   นิสิตชมรม Belips For All จัดโครงการ...  
   นิสิตชมรมสานสายใยร่วมชายคา มมส จัดโ...  
   ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส อบรมเพิ่มศัก...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]