เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด ...  
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่...  
   บุคคลที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเ...  
   มมส อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พ...  
   ชาว ม.มหาสารคาม นำขยะรีไซเคิลแ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ครบรอบ 10 ปี สาขาวิชาการจัดการสิ่งแ...  
   มมส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำด...  
   มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันค...  
   มมส เปิดตัวรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า...  
   มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา 5...  
   มมส ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านสถา...  
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนั...  
   มมส เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ งานพ...  
   มมส ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดระเบ...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจราจร ถวายอ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]