เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจั...  
   มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่...  
   มมส จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์ เพ...  
   มมส คว้ารางวัลเกียรติคุณ IPv6 ...  
   มมส จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นย...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราช...  
   มมส ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข...  
   มมส แห่ต้นดอกเงินและถวายเทียนพรรษา  
   มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
   คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชีย...  
   มมส ขอบคุณสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนเรียนร...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉ...  
   มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเ...  
   กองทะเบียนฯ มมส พบนิสิต บุคลากร คณา...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]