เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ...  
   มมส จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชพ...  
   มมส ต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ส...  
   มมส ลงแขกเกี่ยวข้าวน้อมรำลึกถึ...  
   มมส รวมพลังแห่งความภักดี น้อมร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สาขาวิชาสื่อนฤมิต มมส จัดนิทรรศการเ...  
   มมส เตรียมความพร้อม งานพิธีพระราชทา...  
   มมส รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอด...  
   มมส ต้อนรับ นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว...  
   ฟาร์ม มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเร...  
   นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   นักเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) คว้าเ...  
   มมส เตรียมความพร้อมสถานที่พิธีพระรา...  
   มมส จัดพิธียกเสาเอกเสาโทสร้างอาคารภ...  
   มมส จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงาน 1 ห...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]