เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เ...  
   ผลการจัดอันดับ URAP 2016-2017 ...  
   UIC นำทีมนักวิจัย มมส จัดแสดงผ...  
   มมส ประชุมเตรียมการจัดงานกฐินส...  
   ซึ้งในบทเพลง อาลัยพระพ่อภูมิพล...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส เข้าร่วมประชุมติดตามเเละเตรียมค...  
   มมส จัดโครงการ อบรมผู้บริหารมหาวิทย...  
   นิสิต มมส จุดเทียนถวายความอาลัยน้อม...  
   มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา...  
   กลุ่มนิสิตมอน้ำชี มมส ทอดกฐินสามัคค...  
   มมส เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวาย...  
   มมส ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐินสาม...  
   มมส ตั้งตู้คีย์ออส นิสิตชำระค่าบริก...  
   มมส แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรต...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]