เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส เตือนภัย!!! ภัยใหม่ ในห้อง...  
   สำนักวิทยบริการ มมส เปิด Digit...  
   นักวิจัย มมส ยกทัพโชว์งานวิจัย...  
   มมส แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำ...  
   มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกต...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาต...  
   มมส มอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ DMS...  
   มมส ประชุมเตรียมงานเทศน์มหาชาติ  
   มมส สานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภ...  
   มมส จัดสอบคัดเลือกนักเรียนฯ ปีการศึ...  
   มมส จัดสัมมนาวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่...  
   สถาบันขงจื้อ มมส จัดงานเฉลิมฉลองเทศ...  
   มมส จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รั...  
   อธิการบดี มมส รับรางวัลตาราอวอร์ด ป...  
   มมส จัดอบรมสร้างเอกลักษณ์ลายผ้าไหมฯ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]