เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีพุทธาภิเษก และพิธีเ...  
   มมส ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม  
   มมส แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำ...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามก...  
   อาจารย์ มมส นำเสนอผลงานวิจัยใน...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   กองบริการการศึกษา มมส ประชุมรับนิสิ...  
   ส่งมอบงาน รับมอบงาน ในตำแหน่งประธาน...  
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรั...  
   มมส ต้อนรับผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูม...  
   อาจารย์ มมส นำเสนอผลงานวิจัยในต่างป...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดพิธีวางพวงมา...  
   ม.มหาสารคาม ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยปล...  
   มมส ร่วมมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให...  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รับใบรับรองมา...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]