เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมพิธีเปิด แม็...  
   อธิการบดี มมส ให้สัมภาษณ์การจั...  
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก Univer...  
   มมส จัดการเตรียมงานเทศน์มหาชาต...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมงาน 150 ปี เมืองมหาสารคาม เ...  
   ศูนย์ประกันฯ มมส จัดเสวนาเครือข่ายก...  
   มมส จัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้ง...  
   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณว...  
   มมส จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคา...  
   มมส ร่วมจัดงานนัดพบตลาดงาน (Job Fai...  
   มมส จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่าง...  
   กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มมส เยี่ยมศ...  
   มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยื...  
   มมส จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด เฉลิม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]