เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส สอบสัมภาษ...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที...  
   มมส ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุ...  
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสาร...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง และส...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการ รอยพ่อ แผ่นดิน ๙  
   มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการสนองน...  
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก School of E...  
   บุคลากร สำนักวิทยบริการ มมส คว้าราง...  
   วันนี้ วันพุธ พบ ตลาดนัดสีเขียว ที่...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการพัฒน...  
   มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็...  
   อาจารย์โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดการประชุมเ...  
   มมส ประชุมคณะดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]