เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส แสดงความยินดีคณบดีคณะเภสัช...  
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตา...  
   ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกร...  
   องค์การนิสิต มมส จัดงานประเพณี...  
   มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกต...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส ปฐมนิเทศพนักง...  
   อาจารย์ มมส รับ 2 รางวัล จากการประก...  
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตร...  
   มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพว...  
   มมส จัดโครงการนำเสนอผลงานและผลการเร...  
   มมส มหกรรมนำเสนอผลงาน รายวิชา หนึ่ง...  
   คณะวิทยาศาสตร์ มมส รวมใจบริจาคโลหิต...  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รับบริจาคโลหิ...  
   นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้...  
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]