เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริ...  
   กองบริการการศึกษา มมส ประชุมรั...  
   มมส รับรายงานตัวนิสิตระดับปริญ...  
   มมส ปิดการประชุมเชียร์นิสิตใหม...  
   น้องใหม่ มมส กว่า 10,000 คน ร่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจฯ และศูน...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ลงนามคว...  
   มมส ประชุมร่วมเพื่อพัฒนาพื้นที่โคกห...  
   นิสิต มมส ร่วมกิจกรรมในโครงการตักบา...  
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดการแข่งขันศึก...  
   มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒน...  
   มมส จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตหลัก...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โค...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการศ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]