เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปร...  
   สำนักวิทยบริการ มมส จัดอบรมเชิ...  
   พี่ตุ๊กกี้ คืนถิ่นเหลือง-เทา ใ...  
   ร้อยดวงใจ ชาว มมส ปลูกดอกดาวเร...  
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะผู้ร่วมประชุม ทปอ.เยี่ยมชม มมส  
   สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส ร่วมจัดน...  
   มองอีสานผ่าน NBT สัมภาษณ์ มมส ช่วยเ...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   มมส มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภ...  
   เครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม มมส...  
   เครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม มมส...  
   นิสิต มมส เข้ารับทุนการศึกษาผู้ที่ม...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส แลกเปลี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]