เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร...  
   มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี...  
   ม.มหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเ...  
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา จัดงานแต่...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการอบรมการค้นหาแนวปฏิบัต...  
   มมส จัดงาน Night At MSU Museum 3  
   มมส จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ ...  
   มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ GAT/PAT 2561  
   พิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศ...  
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดพิ...  
   มมส เป็นเจ้าภาพการประเมินและคัดเลือ...  
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา จัดงานแต่งเก๋ๆ...  
   มมส จัดนิทรรศการหมุนเวียนชุดของสะสม...  
   นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการอ่านอ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]