เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมเตรียมจัดงาน สงกรานต...  
   มมส จัดงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอ...  
   มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรา...  
   คณะ/หน่วยงานภายใน มมส รดน้ำขอพ...  
   บรรยากาศรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการจัดการความรู้ด้านวิเท...  
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส นำผู้เชี่ยวชาญเข...  
   มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ป...  
   โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับรางวัลให้บ...  
   บรรยากาศรับรายงานตัวนิสิตใหม่ มมส ว...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื...  
   มมส ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัด...  
   มมส จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำน...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]