เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   นักวิจัย มมส พบสูตรชาสมุนไพรที...  
   ชาว มมส ร่วมสวดพระอภิธรรม หลวง...  
   บรรยากาศ มมส รับรายงานตัวนิสิต...  
   บรรยากาศ มมส รับรายงานตัวนิสิต...  
   มมส พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส สัมมนาโครงการการบริหารการเงินกา...  
   นิสิต มมส รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ป...  
   มมส ร่วมกับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นด...  
   นักวิจัย มมส พบสูตรชาสมุนไพรที่ใช้ค...  
   มมส จัดโครงการสำรวจภาคสนาม 2015  
   มมส แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สัม...  
   มมส จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรู้ท...  
   มมส จัดงานวันขอบคุณนักกิจกรรม ประจำ...  
   มมส ร่วมกับชุดปฏิบัติการอำเภอกันทรว...  
   สำนักคอมพิวเตอร์ มมส ต้อนรับคณะศึกษ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]