เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีก...  
   มมส จัดงานเทศน์มหาชาติ ประเพณี...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงกา...  
   นักวิจัย มมส คิดค้นพัฒนาจำแนกช...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนั...  
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทย...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับสมาคมกาแฟลาว...  
   ทำบุญครบรอบ 18 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดแสดงคอ...  
   ชาว มมส สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเ...  
   มมส จัดประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและ...  
   มมส จัดงานเปิดตัวต้นแบบหุ่นฟางไดโนเ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จับมือ ...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อนในงาน...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]