เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส กับผลการจัดอันดับมหาวิทยาล...  
   มมส พร้อมจัด เดิน-วิ่งเพื่อสุข...  
   บรรยากาศ เพื่อนๆ มมส เชียร์น้ำ...  
   มมส จัดโครงการเปิดห้องโฮม Room...  
    นิสิตคณะสถาปัตย์ มมส คว้ารางว...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   MSU Smart Campus คณะสถาปัตยกรรมศาสต...  
   องค์การนิสิต มมส จัดกิจกรรมผู้บริหา...  
   มมส โครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื...  
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ คณะนักวิจัยฯ ส...  
   มมส ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาลีล...  
   นิสิตกลุ่มจิตอาสา มมส รับบริจาคสมทบ...  
   นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารา...  
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤม...  
   นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) คว้า...  
   กลุ่มนิสิต มมส จิตอาสา รวมน้ำใจช่วย...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]