เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อาจารย์นักวิจัย มมส ผลิตBio-oi...  
   นิสิตคณะเทคโนโลยี มมส คว้ารางว...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามก...  
   มมส รังวัดสอบเขตที่ดินตาม แนวเ...  
   พิธีไหว้ครู – ครอบครู วิทยาลัย...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดสัมมนาเสริมทักษะนิสิตนักศึกษ...  
   มมส ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพร...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่เตรียมงานรับ...  
   นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองแ...  
   NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดงาน Hospitali...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นติดตามการรังวัด...  
   มมส ร่วมกับ สปสช. ชูหลักสูตร  
   มมส ต้อนรับ นิสิต จาก University Pu...  
   นายกสภา มมส เยี่ยมชมและให้กำลังใจนิ...  
   มมส จัดโครงการเสริมสร้างพลังชีวิตพิ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]