เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   แอดมิชชั่น 59 นักเรียนทั่วประเ...  
   มมส จัดสอบสัมภาษณ์ระบบ Admissi...  
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ...  
   มมส จัดกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก-ส...  
   มมส เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพ...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการเป้าหมาย...  
   มมส จัดสัมมนาโครงการประเมินคุณธรรมแ...  
   ชาว มมส รวมดวงใจถวายพระพร ร้อยดวงใจ...  
   UIC นำผู้ประกอบการคว้ารางวัลการประก...  
   คณะเทคโนโลยี มมส โครงการหนึ่งคณะหนึ...  
   มมส ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ปร...  
   พบโบราณวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์ขอ...  
   มมส ต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินง...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]