เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
คณะนิติศาสตร์ มมส ลงนาม MOA กับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แลกเปลี่ยนทางวิชาการ นิสิต บุคลากร และงานวิจัยร่วมกัน

วันนี้ (30 มีนาคม 2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กับ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานในพิธี พร้อมด้วย Assoc. Prof. Dr. Oudom PHONEKHAMPHENG  อธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ร่วมกันกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนและแขกผู้มีเกียรติของทั้งสองสถาบัน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์พันธ์ บุปเก คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และ Assoc. Prof. Viengvilay THIENGCHANHXAY คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  ลงนามในบันทึกความตกลงทางวิชาการดังกล่าว

ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาพันธกิจสากล รองศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์  มาศฉมาดล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริกา  โพธิรุกข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สิน อาจารย์ทม  เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม และผู้แทนของคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ ทั้งสองสถาบันตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจะต้องทำความร่วมมือให้เกิดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนนิสิต แลกเปลี่ยนบุคลากร คณาจารย์และนักวิจัย การทำโครงการวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการประชุมวิชาการ การเข้าร่วมในงานสัมมนาการประชุมทางวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลงานวิจัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการจัดเรียนการสอน ยกระดับศักยภาพทางวิชาการ โดยอาศัยบันทึกความตกลงทางวิชาการนี้ ในการสร้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาทางด้านนิติศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : รศ.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
ที่มา : คณะนิติศาสตร์
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธานินทร์  หงษา  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 308 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
   กองกิจการนิสิต มมส พัฒนาทักษะการให้...  
   กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการพัฒนาท...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]