เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ 12 มหาวิทยาลัยในไทย และได้รับการจัดอันดับที่ 782  
(อ่าน 5) 
22 ก.ย. 2564
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2564  
(อ่าน 16) 
21 ก.ย. 2564
มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาคารบรมราชกุมารี  
(อ่าน 11) 
21 ก.ย. 2564
ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส จัดโครงการกู้ภัยราชพฤกษ์สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาท...  
(อ่าน 15) 
19 ก.ย. 2564
ชมรมรักษ์อีสาน มมส จัดโครงการรักษ์อีสานปลูกต้นไม้ในใจคนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
(อ่าน 21) 
18 ก.ย. 2564
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรง...  
(อ่าน 12) 
17 ก.ย. 2564
องค์กรนิสิต มมส พบผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
(อ่าน 30) 
17 ก.ย. 2564
นักเรียนทุนพระราชทาน มมส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร...  
(อ่าน 65) 
16 ก.ย. 2564
ผู้นำนิสิต มมส เปิดครัวสนาม จัดทำข้าวกล่องมอบ รพ.สนาม และแบ่งปันพี่น้องนิสิตสู้ภ...  
(อ่าน 25) 
15 ก.ย. 2564
มมส จองกฐิน ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ทอดถวาย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  
(อ่าน 31) 
15 ก.ย. 2564
มมส ประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลขามเรียงหารือแนวทางพัฒนาพื้นที่โคกหนองไผ่  
(อ่าน 38) 
15 ก.ย. 2564
ชมรมรุ่นสัมพันธ์ มมส จัดงานก้าวสู่ปีที่ 20 ชมรมรุ่นสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม  
(อ่าน 36) 
12 ก.ย. 2564
ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล (สมาชิกวุฒิสภา) มอบข้าวสารเพิ่มอีก 300 กก. แก่ผู้นำน...  
(อ่าน 23) 
12 ก.ย. 2564
ชมรมสานฝันคนสร้างป่า มมส จัดโครงการสานฝันคนสร้างป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
(อ่าน 33) 
11 ก.ย. 2564
ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐ...  
(อ่าน 29) 
11 ก.ย. 2564
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ลงพื้น... (อ่าน 123) 
   นักวิ่ง มมส สะสมครบ ... (อ่าน 105) 
   อธิการบดี มมส ร่วมแส... (อ่าน 98) 
   อธิการบดี มมส ร่วมแส... (อ่าน 98) 
   มมส สานสัมพันธ์ศิษย์... (อ่าน 87) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอ... (อ่าน 5) 
   สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มม... (อ่าน 16) 
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโ... (อ่าน 11) 
   คณะการท่องเที่ยวและการโรง... (อ่าน 12) 
   ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส จั... (อ่าน 15) 
   ชมรมรักษ์อีสาน มมส จัดโคร... (อ่าน 21) 
   องค์กรนิสิต มมส พบผู้บริห... (อ่าน 30) 
   นักเรียนทุนพระราชทาน มมส ... (อ่าน 65) 
   ผู้นำนิสิต มมส เปิดครัวสน... (อ่าน 25) 
   มมส จองกฐิน ณ วัดป่าศรัทธ... (อ่าน 31) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]