เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
พิธีเปิดป้ายศูนย์วิทิสาสมาธิ 1 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ  
(อ่าน 11) 
20 ก.ย. 2561
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธีไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่  
(อ่าน 8) 
20 ก.ย. 2561
มมส ร่วมประชุมวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม  
(อ่าน 15) 
19 ก.ย. 2561
โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับมอบเก้าอี้พักคอยจาก นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล  
(อ่าน 12) 
19 ก.ย. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดสัมมนาวิชาการพัฒนาบุคลากร  
(อ่าน 5) 
18 ก.ย. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายฯ  
(อ่าน 3) 
17 ก.ย. 2561
มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย  
(อ่าน 69) 
17 ก.ย. 2561
นิสิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลที่ 1  
(อ่าน 31) 
16 ก.ย. 2561
ชมรมสานสายใยร่วมชายคา มมส จัดโครงการปันรักรวมใจพี่น้อง  
(อ่าน 7) 
15 ก.ย. 2561
มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8  
(อ่าน 34) 
15 ก.ย. 2561
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส รับโล่สามศรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธ...  
(อ่าน 18) 
15 ก.ย. 2561
มมส ร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน  
(อ่าน 20) 
14 ก.ย. 2561
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดเสวนา Digital transformation & Security ในยุคเศรษ...  
(อ่าน 61) 
14 ก.ย. 2561
คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดโครงการจิตอาสารวมใจ พัฒนาพื้นที่สีเขียว  
(อ่าน 56) 
14 ก.ย. 2561
สำนักงานอธิการบดี มมส รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 36) 
14 ก.ย. 2561
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 259) 
   มมส จัดงาน Freshy da... (อ่าน 196) 
   มมส จัดงานพิธีไหว้คร... (อ่าน 149) 
   มมส ประชุมพิจารณาประ... (อ่าน 136) 
   มมส จัดพิธีมอบรางวัล... (อ่าน 128) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   พิธีเปิดป้ายศูนย์วิทิสาสม... (อ่าน 11) 
   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแ... (อ่าน 8) 
   มมส ร่วมประชุมวิชาการ การ... (อ่าน 15) 
   โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับ... (อ่าน 12) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 5) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 3) 
   ชมรมสานสายใยร่วมชายคา มมส... (อ่าน 7) 
   นิสิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสต... (อ่าน 31) 
   นิสิต สาขาสื่อนฤมิต มมส ร... (อ่าน 19) 
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตร... (อ่าน 69) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]