เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวิพากษ์แผนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์  
(อ่าน 21) 
15 ก.ค. 2562
น้องใหม่ มมส กว่า 9,000 คน พร้อมใจทำบุญตักบาตร  
(อ่าน 30) 
15 ก.ค. 2562
วันที่สองของการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มมส รุ่นจามรี 12  
(อ่าน 17) 
14 ก.ค. 2562
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รุ่น จามรี 12  
(อ่าน 16) 
13 ก.ค. 2562
นิสิต แพทยศาสตร์ มมส คว้ารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
(อ่าน 14) 
12 ก.ค. 2562
มมส เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 4  
(อ่าน 13) 
12 ก.ค. 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12  
(อ่าน 38) 
11 ก.ค. 2562
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั...  
(อ่าน 16) 
11 ก.ค. 2562
มมส จัดปัจฉิมนิเทศโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (...  
(อ่าน 27) 
10 ก.ค. 2562
มมส ประชุมพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ คัดเลือกบุคคลดีเด่น  
(อ่าน 46) 
09 ก.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะสัตวแพทยศา...  
(อ่าน 34) 
09 ก.ค. 2562
มมส เป็นเจ้าภาพจองกฐิน กำหนดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม  
(อ่าน 36) 
09 ก.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะการบัญชีแล...  
(อ่าน 31) 
08 ก.ค. 2562
มมส ร่วมกับ วช. มอบเครื่องอบแห้งอินฟราเรดฯ  
(อ่าน 22) 
08 ก.ค. 2562
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
(อ่าน 51) 
08 ก.ค. 2562
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะกรรมการจัดทำแบบรู... (อ่าน 109) 
   มมส ตรวจร่างกายนิสิต... (อ่าน 103) 
   มมส ประชุมคณะกรรมการ... (อ่าน 86) 
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวา... (อ่าน 86) 
   มมส จัดปฐมนิเทศคณะกร... (อ่าน 84) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวิ... (อ่าน 21) 
   น้องใหม่ มมส กว่า 9,000 ค... (อ่าน 30) 
   วันที่สองของการปฐมนิเทศนิ... (อ่าน 17) 
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดั... (อ่าน 16) 
   นิสิต แพทยศาสตร์ มมส คว้า... (อ่าน 14) 
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเชื... (อ่าน 13) 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ส่งเส... (อ่าน 38) 
   มมส จัดปัจฉิมนิเทศโครงการ... (อ่าน 27) 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดพิ... (อ่าน 21) 
   ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม... (อ่าน 16) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]