เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  
(อ่าน 10) 
21 มี.ค. 2562
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงานบุญผะเหวด ประจำปี 2562  
(อ่าน 12) 
21 มี.ค. 2562
มมส รับฟังสรุปผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
(อ่าน 19) 
21 มี.ค. 2562
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส จัดงานประเพณีบุญผะเหวด  
(อ่าน 32) 
19 มี.ค. 2562
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
(อ่าน 29) 
19 มี.ค. 2562
มมส ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก College of Nursing  
(อ่าน 33) 
18 มี.ค. 2562
มมส รับฟังการสรุปผลการตรวจประเมินรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต  
(อ่าน 29) 
18 มี.ค. 2562
มมส เป็นเจ้าภาพการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  
(อ่าน 26) 
18 มี.ค. 2562
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั...  
(อ่าน 13) 
18 มี.ค. 2562
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั...  
(อ่าน 11) 
18 มี.ค. 2562
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั...  
(อ่าน 11) 
18 มี.ค. 2562
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั...  
(อ่าน 5) 
18 มี.ค. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส จัดเดินวิ่ง : แลนนำนายช่าง มมส  
(อ่าน 55) 
17 มี.ค. 2562
นิสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส คว้า 3 รางวัล จากเวที NSC 2019  
(อ่าน 14) 
15 มี.ค. 2562
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มมส ลงพื้นที่ส่วนป่าวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้  
(อ่าน 50) 
14 มี.ค. 2562
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะกรรมการฯ ก.บ.ม. ม... (อ่าน 106) 
    มมส เปิดศูนย์เรียนร... (อ่าน 95) 
   รองอธิการบดีฝ่ายแผนแ... (อ่าน 74) 
   พิธีรับส่งมอบงานในหน... (อ่าน 72) 
   รองอธิการบดีฝ่ายแผนแ... (อ่าน 58) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดกิจกรรมรับบริจาคโล... (อ่าน 10) 
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโ... (อ่าน 10) 
   มมส จัดอบรมคณะกรรมการจัดก... (อ่าน 10) 
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 12) 
   มมส รับฟังสรุปผลการตรวจปร... (อ่าน 19) 
   มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตเ... (อ่าน 10) 
   คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 32) 
   มมส จัดประชุมคณะอนุกรรมกา... (อ่าน 18) 
   มมส ร่วมจัดกิจกรรม รับบริ... (อ่าน 7) 
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ... (อ่าน 29) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]