เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มมส ครั้งที่ 15  
(อ่าน 52) 
21 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560  
(อ่าน 64) 
21 มิ.ย. 2560
มมส พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนฯ  
(อ่าน 59) 
21 มิ.ย. 2560
มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560  
(อ่าน 63) 
19 มิ.ย. 2560
มมส จัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0  
(อ่าน 40) 
19 มิ.ย. 2560
เปิดตัวทีมเยาวชนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(อ่าน 46) 
18 มิ.ย. 2560
ฟาร์ม มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.สารคามพิทยาคม รร.บรบือวิทยาคาร และ รร.ผดุงน...  
(อ่าน 64) 
16 มิ.ย. 2560
นิสิตกัมพูชา ทุนสมเด็จพระเทพฯ มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  
(อ่าน 60) 
16 มิ.ย. 2560
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอน  
(อ่าน 63) 
16 มิ.ย. 2560
ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560  
(อ่าน 49) 
16 มิ.ย. 2560
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน  
(อ่าน 49) 
15 มิ.ย. 2560
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9  
(อ่าน 43) 
15 มิ.ย. 2560
อธิการบดี มมส ร่วมประชุมแถลง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579  
(อ่าน 68) 
14 มิ.ย. 2560
มมส ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร...  
(อ่าน 65) 
14 มิ.ย. 2560
มมส รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ศาสตร์พระราชากับการศึกษา  
(อ่าน 142) 
14 มิ.ย. 2560
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส รับฟังการบรรยาย... (อ่าน 142) 
   มมส ดำเนินการแก้ไข น... (อ่าน 128) 
   มมส จัดประกวดออกแบบล... (อ่าน 115) 
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาด... (อ่าน 100) 
   นิสิต บุคลากร มมส ร่... (อ่าน 95) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส ... (อ่าน 52) 
   บัณฑิตวิทยาลัย มมส เป็นเจ... (อ่าน 64) 
   มมส พัฒนาอาจารย์ด้านการเร... (อ่าน 59) 
   ฟาร์ม มมส ต้อนรับคณะศึกษา... (อ่าน 64) 
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภา... (อ่าน 63) 
   มมส จัดโครงการ TOURISM RE... (อ่าน 40) 
   เปิดตัวทีมเยาวชนทีมฟุตบอล... (อ่าน 46) 
   นิสิตกัมพูชา ทุนสมเด็จพระ... (อ่าน 60) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดอ... (อ่าน 63) 
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียน... (อ่าน 49) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]