เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ  
(อ่าน 1) 
18 ก.ค. 2561
อธิการบดี มมส ร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการน้อมนำศาสต...  
(อ่าน 4) 
17 ก.ค. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39  
(อ่าน 5) 
16 ก.ค. 2561
มมส ต้อนรับ Dr.Trevor N.Petney ผู้เชี่ยวชาญ จาก ประเทศเยอรมนีฯ  
(อ่าน 49) 
16 ก.ค. 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการตุ้มโฮมศิลป์  
(อ่าน 38) 
13 ก.ค. 2561
มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับสายงานสุขภาพ คณะกรรมการประชุมเชียร์ 2561  
(อ่าน 36) 
13 ก.ค. 2561
พิธีส่ง - รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มมส  
(อ่าน 41) 
13 ก.ค. 2561
มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี  
(อ่าน 29) 
13 ก.ค. 2561
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  
(อ่าน 32) 
12 ก.ค. 2561
มมส ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง Shanghai University  
(อ่าน 34) 
12 ก.ค. 2561
มมส ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับ บริษัทสิงห์ เบเวอเรช จำกัด  
(อ่าน 24) 
12 ก.ค. 2561
นักเรียน สาธิต มมส คว้างรางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13  
(อ่าน 26) 
11 ก.ค. 2561
มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/สถาบัน/สำนัก  
(อ่าน 21) 
11 ก.ค. 2561
ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ประชุม (...  
(อ่าน 27) 
10 ก.ค. 2561
มมส จัดประชุมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ  
(อ่าน 36) 
10 ก.ค. 2561
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดบ่มเพาะนักวิจ... (อ่าน 114) 
   จับ ปรับ จริง ผู้ลัก... (อ่าน 90) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดง... (อ่าน 83) 
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส... (อ่าน 82) 
   มมส ลงพื้นที่ติดตามก... (อ่าน 79) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 1) 
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมร... (อ่าน 4) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 5) 
   มมส ต้อนรับ Dr.Trevor N.P... (อ่าน 49) 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 38) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข... (อ่าน 23) 
   มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้อ... (อ่าน 36) 
   พิธีส่ง - รับมอบงานตำแหน่... (อ่าน 41) 
   นักเรียน สาธิต มมส คว้างร... (อ่าน 26) 
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากโร... (อ่าน 29) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]