เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
งานการประชุม มมส จัดโครงการอบรมการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  
(อ่าน 35) 
21 ก.ค. 2560
กองกลางและศูนย์ประกันคุณภาพฯ มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ  
(อ่าน 17) 
20 ก.ค. 2560
มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  
(อ่าน 81) 
20 ก.ค. 2560
มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admission และระบบพิเศษประจำปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 99) 
19 ก.ค. 2560
มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูล  
(อ่าน 39) 
19 ก.ค. 2560
คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  
(อ่าน 37) 
18 ก.ค. 2560
มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหาร Tajen University, Taiwan  
(อ่าน 27) 
18 ก.ค. 2560
มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 76) 
18 ก.ค. 2560
มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
(อ่าน 67) 
17 ก.ค. 2560
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3  
(อ่าน 17) 
16 ก.ค. 2560
มมส จัดโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า จ.อุดรธานี  
(อ่าน 30) 
16 ก.ค. 2560
นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบลวดลายผ้า  
(อ่าน 19) 
14 ก.ค. 2560
มมส จัดงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา  
(อ่าน 68) 
13 ก.ค. 2560
มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี  
(อ่าน 81) 
12 ก.ค. 2560
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  
(อ่าน 57) 
11 ก.ค. 2560
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ปฐมนิเทศคณะกรรมก... (อ่าน 161) 
   มมส ร่วมบันทึกเทปโทร... (อ่าน 114) 
   ชาว มมส ร่วมเวียนเที... (อ่าน 100) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส... (อ่าน 99) 
   มมส จัดโครงการบริหาร... (อ่าน 99) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   งานการประชุม มมส จัดโครงก... (อ่าน 35) 
   กองกลางและศูนย์ประกันคุณภ... (อ่าน 17) 
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระ... (อ่าน 81) 
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่... (อ่าน 99) 
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจ... (อ่าน 39) 
   คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมประด... (อ่าน 37) 
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บ... (อ่าน 27) 
   นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส ค... (อ่าน 17) 
   นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว... (อ่าน 19) 
   อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์... (อ่าน 17) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]