เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดประชุมวิชาการ The 4th MSU Veterinary International Conference  
(อ่าน 13) 
21 พ.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ให้โอวาททัพนักกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 38  
(อ่าน 13) 
21 พ.ค. 2562
มมส ร่วมงานมุทิตา-คารวะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี  
(อ่าน 13) 
19 พ.ค. 2562
มมส ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562  
(อ่าน 9) 
18 พ.ค. 2562
ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  
(อ่าน 57) 
17 พ.ค. 2562
มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 19  
(อ่าน 28) 
17 พ.ค. 2562
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ IT JOB FAIR 2019  
(อ่าน 21) 
16 พ.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ พลาซ่า (เขตพื้นที่ขามเรียง)  
(อ่าน 26) 
16 พ.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  
(อ่าน 15) 
16 พ.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัล IPv6 Award 2018  
(อ่าน 14) 
16 พ.ค. 2562
ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562  
(อ่าน 25) 
16 พ.ค. 2562
งานสหกิจศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40  
(อ่าน 17) 
15 พ.ค. 2562
กองอาคารสถานที่ มมส ร่วมใจตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์  
(อ่าน 60) 
15 พ.ค. 2562
มมส ร่วมเสวนาสภากาแฟ จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2562  
(อ่าน 26) 
15 พ.ค. 2562
งานสหกิจศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40  
(อ่าน 23) 
14 พ.ค. 2562
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีรับส่งมอบงานในหน... (อ่าน 107) 
   มมส ต้อนรับผู้ช่วยรั... (อ่าน 101) 
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ... (อ่าน 89) 
   มมส เปิดโครงการเตรีย... (อ่าน 86) 
   ชาว มมส ร่วมกันกำจัด... (อ่าน 78) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการ The ... (อ่าน 13) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 13) 
   มมส ร่วมงานมุทิตา-คารวะ เ... (อ่าน 13) 
   มมส ร่วมเวียนเทียนรอบองค์... (อ่าน 9) 
   ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวีย... (อ่าน 57) 
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จ... (อ่าน 21) 
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และ... (อ่าน 28) 
   งานสหกิจศึกษา มมส จัดงานป... (อ่าน 17) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 26) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 15) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]