เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยเตรียมรับเสด็จฯ  
(อ่าน 98) 
28 ม.ค. 2565
มมส ประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา...  
(อ่าน 46) 
28 ม.ค. 2565
มมส จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ อาคารบรมราชกุมารี  
(อ่าน 27) 
27 ม.ค. 2565
กองบริการการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ  
(อ่าน 69) 
26 ม.ค. 2565
มมส ต่อยอดผลงานวิจัย พัฒนา “น้ำตรีผลาสูตร Low Sugar” ทางเลือกสุขภาพผู้คุมน้ำตาล  
(อ่าน 75) 
26 ม.ค. 2565
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยเตรียมรับเสด็จฯ  
(อ่าน 77) 
26 ม.ค. 2565
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย  
(อ่าน 22) 
26 ม.ค. 2565
มมส มอบโล่เกียรติคุณแก่ นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ   
(อ่าน 57) 
25 ม.ค. 2565
มมส ร่วมประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณ...  
(อ่าน 82) 
24 ม.ค. 2565
นักเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเรียนต่อ มมส TCAS รอบที่ 1 Portfolio   
(อ่าน 62) 
21 ม.ค. 2565
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย  
(อ่าน 68) 
20 ม.ค. 2565
มมส ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565  
(อ่าน 45) 
19 ม.ค. 2565
มมส จัดประชุมรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565  
(อ่าน 49) 
19 ม.ค. 2565
มมส ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565  
(อ่าน 49) 
18 ม.ค. 2565
มมส ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองค...  
(อ่าน 50) 
17 ม.ค. 2565
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 107) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้น... (อ่าน 98) 
   กองบริการการศึกษา มม... (อ่าน 94) 
   มมส ร่วมประชุมคณะส่ว... (อ่าน 82) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้น... (อ่าน 77) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 98) 
   มมส ประเมินและคัดเลือกนิส... (อ่าน 46) 
   มมส จัดกิจกรรมรับบริจาคโล... (อ่าน 27) 
   กองบริการการการศึกษา มมส ... (อ่าน 69) 
   มมส ต่อยอดผลงานวิจัย พัฒน... (อ่าน 75) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติ... (อ่าน 77) 
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟา... (อ่าน 22) 
   มมส มอบโล่เกียรติคุณแก่ น... (อ่าน 57) 
   มมส ร่วมประชุมคณะส่วนล่วง... (อ่าน 82) 
   นักเรียนทั่วประเทศสนใจสมั... (อ่าน 62) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]