เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการ Folk dance skills 7  
(อ่าน 9) 
14 พ.ย. 2561
มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2561  
(อ่าน 28) 
14 พ.ย. 2561
มมส จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พึงระวังสำหรับนิสิต  
(อ่าน 12) 
13 พ.ย. 2561
มมส จัดประชุมวิชาการทางด้านพีชคณิตสำหรับนักคณิตศาสตร์รุ่นใหม่  
(อ่าน 25) 
13 พ.ย. 2561
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
(อ่าน 34) 
13 พ.ย. 2561
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีพระราชทานทูลเกล้าฯ  
(อ่าน 21) 
12 พ.ย. 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดการพัฒนาศักยภาพ  
(อ่าน 17) 
12 พ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู-ครอบครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส ประจำปีการศึกษา 2561  
(อ่าน 5) 
10 พ.ย. 2561
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการ MSU English Camp ครั้งที่ 1/2561  
(อ่าน 14) 
10 พ.ย. 2561
มมส ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบูรพาราม  
(อ่าน 48) 
10 พ.ย. 2561
มมส จัดประกวด เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค  
(อ่าน 30) 
10 พ.ย. 2561
มมส จัดพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
(อ่าน 34) 
09 พ.ย. 2561
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561  
(อ่าน 31) 
09 พ.ย. 2561
มมส จัดโครงการการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-Con 2019  
(อ่าน 30) 
07 พ.ย. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึ...  
(อ่าน 55) 
05 พ.ย. 2561
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส... (อ่าน 149) 
   มมส จัดโครงการถ่ายทอ... (อ่าน 145) 
   บรรยากาศการแข่งขันกี... (อ่าน 142) 
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 135) 
   ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอ... (อ่าน 86) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 9) 
   พิธีไหว้ครู-ครอบครู วิทยา... (อ่าน 5) 
   มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอก... (อ่าน 28) 
   มมส จัดโครงการรณรงค์ให้คว... (อ่าน 12) 
    มมส จัดประชุมวิชาการทางด... (อ่าน 25) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความย... (อ่าน 34) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 14) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข... (อ่าน 13) 
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 21) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 17) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]