เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวฯ  
(อ่าน 22) 
22 พ.ย. 2560
คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะฯ  
(อ่าน 19) 
21 พ.ย. 2560
นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมาเลเซีย ร่วมโครงการอาเซียนสัญจร ณ มมส  
(อ่าน 50) 
20 พ.ย. 2560
มมส รับมอบเงินบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
(อ่าน 20) 
20 พ.ย. 2560
มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(อ่าน 16) 
18 พ.ย. 2560
นิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลผลงานออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
(อ่าน 13) 
18 พ.ย. 2560
มมส เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-...  
(อ่าน 43) 
18 พ.ย. 2560
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU Concert : หมอลำศิลป์อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 108) 
17 พ.ย. 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทส  
(อ่าน 46) 
16 พ.ย. 2560
มมส ต้อนรับต้อนรับ Lih-Sheng (Tom) Turng,Ph.D.  
(อ่าน 51) 
16 พ.ย. 2560
สคบ.ร่วมกับ มมส จัดสัมมนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(อ่าน 34) 
16 พ.ย. 2560
คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมการเลี้ยงลูก 0-5 ปี  
(อ่าน 26) 
15 พ.ย. 2560
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา 0035001  
(อ่าน 38) 
15 พ.ย. 2560
อธิการบดี มมส กล่าวให้โอวาทบุคลากรงานจราจรและรักษาความปลอดภัย  
(อ่าน 46) 
15 พ.ย. 2560
อาจารย์ มมส สร้างงานวิจัยเคหะภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพิ่มคุณค่าธูปฤาษีให้มีมูลค่า  
(อ่าน 38) 
15 พ.ย. 2560
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มห... (อ่าน 180) 
   มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเ... (อ่าน 114) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป... (อ่าน 108) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 104) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 99) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแข... (อ่าน 22) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ ... (อ่าน 19) 
   มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานแ... (อ่าน 16) 
   นิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มมส ... (อ่าน 13) 
   นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมา... (อ่าน 50) 
   มมส รับมอบเงินบริษัท อักษ... (อ่าน 20) 
   มมส เพื่อเตรียมความพร้อมส... (อ่าน 43) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิ... (อ่าน 26) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส... (อ่าน 108) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้... (อ่าน 46) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]