เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

Search By Date
เริ่มต้น    Pick a date   ถึง    Pick a date  
 
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ทำบุญตักบาตรส่งท... (อ่าน 129) 
   มมส ติดอันดับที่ 10 ... (อ่าน 114) 
   มมส จับมือ หัวเว่ย พ... (อ่าน 111) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 85) 
   มมส ประชุมคณะกรรมการ... (อ่าน 83) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวั... (อ่าน 30) 
   มมส ประชุมพิจารณามาตรการใ... (อ่าน 36) 
   มมส ลงนามความร่วมมือ สพป.... (อ่าน 32) 
   นิสิตคณะการท่องเที่ยวและก... (อ่าน 25) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 72) 
   จิตอาสา มมส ดำเนินการช่วย... (อ่าน 36) 
   จิตอาสา มมส ดำเนินการช่วย... (อ่าน 53) 
   กองบริการการศึกษา มมส จัด... (อ่าน 44) 
   องค์การนิสิต มมส จัดโครงก... (อ่าน 36) 
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโ... (อ่าน 57) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]