เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

Search By Date
เริ่มต้น    Pick a date   ถึง    Pick a date  
 
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มห... (อ่าน 171) 
   มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเ... (อ่าน 110) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 97) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 95) 
   ธ สถิตในดวงใจ มมส รว... (อ่าน 93) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมา... (อ่าน 32) 
   มมส รับมอบเงินบริษัท อักษ... (อ่าน 14) 
   มมส เพื่อเตรียมความพร้อมส... (อ่าน 24) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิ... (อ่าน 16) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส... (อ่าน 70) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้... (อ่าน 41) 
   มมส ต้อนรับต้อนรับ Lih-Sh... (อ่าน 43) 
   สคบ.ร่วมกับ มมส จัดสัมมนา... (อ่าน 28) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 28) 
   อธิการบดี มมส กล่าวให้โอว... (อ่าน 40) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]