เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

Search By Date
เริ่มต้น    Pick a date   ถึง    Pick a date  
 
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะสิ่งเเวดล้อมเเละท... (อ่าน 151) 
   กองอาคารสถานที่ มมส ... (อ่าน 80) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิ... (อ่าน 78) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 64) 
   มมส จัดโครงการพัฒนาศ... (อ่าน 59) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการอำนวย... (อ่าน 8) 
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒ... (อ่าน 15) 
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทย... (อ่าน 4) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 23) 
   มมส เข้าร่วมประชุม FRIEND... (อ่าน 6) 
   มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิ... (อ่าน 27) 
   มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการ... (อ่าน 25) 
   มมส เตรียมพื้นที่ปฐมนิเทศ... (อ่าน 27) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 34) 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ลงพื้... (อ่าน 38) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]