เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
(อ่าน 24) 
29 มี.ค. 2560
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
(อ่าน 51) 
28 มี.ค. 2560
มมส ต้อนรับ Dr.Richard Friends และคณะ จาก University of York  
(อ่าน 35) 
27 มี.ค. 2560
กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการเยี่ยมค่าย-มอบค่ายองค์กรนิสิต  
(อ่าน 42) 
25 มี.ค. 2560
นิสิต คณะแพทยศาสตร์ มมส ชนะเลิศการประกวดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์ในก...  
(อ่าน 16) 
24 มี.ค. 2560
นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ (Best Film)  
(อ่าน 27) 
24 มี.ค. 2560
นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความระดับเยาวชน  
(อ่าน 33) 
24 มี.ค. 2560
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
(อ่าน 76) 
24 มี.ค. 2560
สำนักวิทยบริการ มมส จัดแสดงนิทรรศการ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์  
(อ่าน 62) 
23 มี.ค. 2560
มมส จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560  
(อ่าน 73) 
23 มี.ค. 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้อนรับอาคันตุกะ จาก University of Medicine   
(อ่าน 24) 
21 มี.ค. 2560
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 4  
(อ่าน 57) 
21 มี.ค. 2560
ทำบุญครบรอบ 18 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส  
(อ่าน 53) 
20 มี.ค. 2560
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดแสดงคอนเสิร์ต เตรง ตะ เรง  
(อ่าน 61) 
18 มี.ค. 2560
มมส จัดประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย  
(อ่าน 60) 
18 มี.ค. 2560
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดงานเทศน์มหาชา... (อ่าน 156) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส... (อ่าน 126) 
   นักวิจัย มมส คิดค้นพ... (อ่าน 119) 
   ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข... (อ่าน 119) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 114) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิต คณะแพทยศาสตร์ มมส ช... (อ่าน 16) 
   มมส ลงนามการอนุญาตให้ใช้ส... (อ่าน 24) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้... (อ่าน 24) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความย... (อ่าน 51) 
   นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ... (อ่าน 27) 
   มมส ต้อนรับ Dr.Richard Fr... (อ่าน 35) 
   กองกิจการนิสิต มมส จัดโคร... (อ่าน 42) 
   นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส ... (อ่าน 33) 
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ... (อ่าน 76) 
   สำนักวิทยบริการ มมส จัดแส... (อ่าน 62) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]