เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ฯ  
(อ่าน 33) 
21 พ.ค. 2561
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล  
(อ่าน 30) 
21 พ.ค. 2561
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุ...  
(อ่าน 43) 
21 พ.ค. 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ประจำปี...  
(อ่าน 16) 
20 พ.ค. 2561
มมส ร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน มอดินแดงเกมส์  
(อ่าน 19) 
18 พ.ค. 2561
มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 17) 
18 พ.ค. 2561
มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18  
(อ่าน 71) 
18 พ.ค. 2561
มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 3  
(อ่าน 13) 
17 พ.ค. 2561
มมส ต้อนรับผู้บริหาร จาก Nanjing Audit University  
(อ่าน 59) 
16 พ.ค. 2561
มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 34) 
16 พ.ค. 2561
มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001  
(อ่าน 32) 
15 พ.ค. 2561
มมส จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 15  
(อ่าน 64) 
11 พ.ค. 2561
มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน  
(อ่าน 64) 
09 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสมัคร รอบที่ 3  
(อ่าน 56) 
09 พ.ค. 2561
นิสิต มมส ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักข่าวแห่งอนาคต  
(อ่าน 48) 
09 พ.ค. 2561
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
    มมส ประชุมหารือวางแ... (อ่าน 94) 
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน... (อ่าน 93) 
   มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ... (อ่าน 79) 
   มมส เตรียมความพร้อมภ... (อ่าน 75) 
   สภาคณาจารย์ มมส เป็น... (อ่าน 72) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานแ... (อ่าน 32) 
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 33) 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน... (อ่าน 30) 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแส... (อ่าน 43) 
   ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมา... (อ่าน 16) 
   มมส ร่วมประชุมจับสลากแบ่ง... (อ่าน 19) 
   มมส จัดโครงการวันขอบคุณนั... (อ่าน 17) 
   มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อม... (อ่าน 13) 
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และ... (อ่าน 71) 
   มมส ต้อนรับผู้บริหาร จาก ... (อ่าน 59) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]