เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร วิธีการงบประมาณภายใต้การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ...  
(อ่าน 2) 
21 ก.ย. 2566
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  
(อ่าน 11) 
21 ก.ย. 2566
นิสิต บุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการ มมส ร่วมบริจาคโลหิต  
(อ่าน 7) 
21 ก.ย. 2566
กลุ่มนิสิตมอน้ำชี มมส เปิดบ้านมอน้ำชี ตุ้มน้องโฮมพี่ สู่ 12 ปี แห่งความภาคภูมิใจ  
(อ่าน 5) 
21 ก.ย. 2566
มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-Global Citizenship Camp 2023   
(อ่าน 10) 
20 ก.ย. 2566
มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับนิสิตต่างชาติจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เข้าร่วมโครงการค่า...  
(อ่าน 9) 
20 ก.ย. 2566
ชมรมภาษาศิลป์ และชมรมฮวมศิลป์ มมส จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร...  
(อ่าน 14) 
19 ก.ย. 2566
นิสิตชมรม Belips For All จัดโครงการอุ่นไอรัก ที่สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม  
(อ่าน 12) 
19 ก.ย. 2566
นิสิตชมรมสานสายใยร่วมชายคา มมส จัดโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว  
(อ่าน 14) 
19 ก.ย. 2566
ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส อบรมเพิ่มศักยภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
(อ่าน 12) 
19 ก.ย. 2566
ชมรมอาสาพัฒนา มมส จัดโครงการไทอาสาพัฒนาชุมชน (สู่ชนบท)  
(อ่าน 14) 
19 ก.ย. 2566
จิตอาสา 904 มมส.อว. ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ (เอ็ง เต็ก ตึ๊ง)...  
(อ่าน 16) 
18 ก.ย. 2566
มมส จัดงาน IT MAHASARAKHAM ESPORT HUB และ เสวนาเจาะลึกเบื้องหลังวงการอีสปอร์ต  
(อ่าน 20) 
15 ก.ย. 2566
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณ...  
(อ่าน 21) 
14 ก.ย. 2566
มมส ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทานและ...  
(อ่าน 30) 
13 ก.ย. 2566
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   กองกิจการนิสิต มมส จ... (อ่าน 679) 
   มมส เตรียมความพร้อมจ... (อ่าน 676) 
   มมส มอบโล่รางวัล CLM... (อ่าน 672) 
   มมส จัดโครงการขับเคล... (อ่าน 672) 
   มมส เตรียมความพร้อมน... (อ่าน 668) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร... (อ่าน 2) 
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบ... (อ่าน 11) 
   นิสิต บุคลากรคณะการบัญชีแ... (อ่าน 7) 
   กลุ่มนิสิตมอน้ำชี มมส เปิ... (อ่าน 5) 
   มมส จัดโครงการค่ายพลเมือง... (อ่าน 10) 
   มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับนิ... (อ่าน 9) 
   ชมรมภาษาศิลป์ และชมรมฮวมศ... (อ่าน 14) 
   นิสิตชมรม Belips For All ... (อ่าน 12) 
   นิสิตชมรมสานสายใยร่วมชายค... (อ่าน 14) 
   ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส อบ... (อ่าน 12) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]