เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ มาร์ติน วีลเลอร์ ฝรั่งหัวใจไทย กับข้อ...  
(อ่าน 96) 
24 ส.ค. 2562
มมส จัดกิจกรรม MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2019  
(อ่าน 127) 
24 ส.ค. 2562
องค์การนิสิต มมส จัด Freshy Day & Night  
(อ่าน 61) 
24 ส.ค. 2562
อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัล CEO Leader Award และ Mother Awards o...  
(อ่าน 31) 
23 ส.ค. 2562
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  
(อ่าน 82) 
23 ส.ค. 2562
ภาพกิจกรรม การพัฒนาภูมิทัศน์ มมส (เขตพื้นที่ในเมืองและเขตพื้นที่ขามเรียง)  
(อ่าน 121) 
22 ส.ค. 2562
มมส จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2562  
(อ่าน 69) 
22 ส.ค. 2562
มมส ร่วมพิธีบวงสรวง ท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก  
(อ่าน 111) 
22 ส.ค. 2562
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (วา...  
(อ่าน 72) 
20 ส.ค. 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรศิลปกรรมศาส...  
(อ่าน 58) 
19 ส.ค. 2562
สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิ...  
(อ่าน 65) 
19 ส.ค. 2562
บรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(อ่าน 112) 
19 ส.ค. 2562
คณะเทคโนโลยี มมส จัดอบรมระยะสั้น : การเกษตรยั่งยืน ในประเทศไทย  
(อ่าน 49) 
19 ส.ค. 2562
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน หนึ่งหลักสูตรหนึ่งช...  
(อ่าน 60) 
18 ส.ค. 2562
มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562  
(อ่าน 76) 
18 ส.ค. 2562
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ผู้รักษาราชการแทนอธิ... (อ่าน 126) 
   มมส จัดงานแสดงมุทิตา... (อ่าน 119) 
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรั... (อ่าน 117) 
   มมส จัดโครงการพ่อคือ... (อ่าน 107) 
   มมส ร่วมทำบุญตักบาตร... (อ่าน 95) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส มอบสื่อ รณรงค์ ลด ละ ... (อ่าน 44) 
   มมส จับมือองค์การบริหารจั... (อ่าน 23) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 27) 
   นิสิตศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร... (อ่าน 22) 
   มมส จัดโครงการพ่อคือน้ำบํ... (อ่าน 107) 
   มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ขอแสด... (อ่าน 54) 
   มมส ส่งผู้แทนเข้าร่วมประช... (อ่าน 23) 
   นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มม... (อ่าน 74) 
   ม.มหาสารคาม น้อมรำลึกในหล... (อ่าน 30) 
   ชาว มมส ร่วมพิธีวางพวงมาล... (อ่าน 32) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]