เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์  
(อ่าน 75) 
18 พ.ย. 2560
มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(อ่าน 122) 
18 พ.ย. 2560
นิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลผลงานออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
(อ่าน 82) 
18 พ.ย. 2560
มมส เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-...  
(อ่าน 106) 
18 พ.ย. 2560
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU Concert : หมอลำศิลป์อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 232) 
17 พ.ย. 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทส  
(อ่าน 87) 
16 พ.ย. 2560
มมส ต้อนรับต้อนรับ Lih-Sheng (Tom) Turng,Ph.D.  
(อ่าน 92) 
16 พ.ย. 2560
สคบ.ร่วมกับ มมส จัดสัมมนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(อ่าน 87) 
16 พ.ย. 2560
คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมการเลี้ยงลูก 0-5 ปี  
(อ่าน 74) 
15 พ.ย. 2560
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา 0035001  
(อ่าน 106) 
15 พ.ย. 2560
อธิการบดี มมส กล่าวให้โอวาทบุคลากรงานจราจรและรักษาความปลอดภัย  
(อ่าน 81) 
15 พ.ย. 2560
อาจารย์ มมส สร้างงานวิจัยเคหะภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพิ่มคุณค่าธูปฤาษีให้มีมูลค่า  
(อ่าน 89) 
15 พ.ย. 2560
มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  
(อ่าน 86) 
14 พ.ย. 2560
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2 ครั้งที่ 1  
(อ่าน 73) 
13 พ.ย. 2560
กลุ่มนิสิต มมส จิตอาสาจัดโครงการห่มหนาวแดนอีสานปีที่ 2  
(อ่าน 78) 
11 พ.ย. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส รับมอบ... (อ่าน 292) 
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา... (อ่าน 131) 
   คณะการบัญชีและการจัด... (อ่าน 125) 
   มมส จัดงานวันพื้นที่... (อ่าน 105) 
   ขอประชาสัมพันธ์การเป... (อ่าน 92) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับ... (อ่าน 43) 
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง... (อ่าน 27) 
   มมส ประชุมดำเนินงานชมรมข้... (อ่าน 42) 
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบ... (อ่าน 41) 
   มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร... (อ่าน 19) 
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักว... (อ่าน 62) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส... (อ่าน 52) 
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงควา... (อ่าน 39) 
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย... (อ่าน 58) 
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉ... (อ่าน 49) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]