เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จับมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดกินได้  
(อ่าน 67) 
11 ก.พ. 2562
มมส จัดค่าย MSU English Camp ครั้งที่ 6 สำหรับนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ...  
(อ่าน 46) 
10 ก.พ. 2562
คณะแพทยศาสตร์ มมส เปิดศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก  
(อ่าน 45) 
08 ก.พ. 2562
โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เปิดอาคารรังสีวินิจฉัย  
(อ่าน 50) 
08 ก.พ. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส เปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ  
(อ่าน 29) 
07 ก.พ. 2562
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมจัดงานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบังและงานบุญผะเห...  
(อ่าน 51) 
07 ก.พ. 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส เปิดโครงการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35  
(อ่าน 33) 
07 ก.พ. 2562
นิสิต มมส คว้ารางวัลเหรียญเงิน (Silver) ระดับอุดมศึกษา  
(อ่าน 22) 
06 ก.พ. 2562
นิสิต คณะเทคโนโลยี มมส คว้าเหรียญ Silver  
(อ่าน 24) 
06 ก.พ. 2562
MSU Aerobic dance for health เชิญชาว มมส ออกกำลังกายทุกวันพุธ และวันศุกร์  
(อ่าน 35) 
06 ก.พ. 2562
นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ (เหรียญเงิ...  
(อ่าน 24) 
06 ก.พ. 2562
มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก : พื้นที่ชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
(อ่าน 36) 
06 ก.พ. 2562
กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมปรับแผนการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที...  
(อ่าน 36) 
05 ก.พ. 2562
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวาระที่สอ...  
(อ่าน 71) 
05 ก.พ. 2562
มมส จัด MSU English Camp ครั้งที่ 5  
(อ่าน 79) 
03 ก.พ. 2562
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์... (อ่าน 144) 
   มมส ปฐมนิเทศพนักงานใ... (อ่าน 135) 
   มมส จัดอบรมทักษะด้าน... (อ่าน 84) 
   มมส จัดงานวันคล้ายวั... (อ่าน 83) 
   มมส จัด MSU English ... (อ่าน 79) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 12) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 12) 
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 10) 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโค... (อ่าน 17) 
   มมส แสดงความยินดี ศ.ดร.สั... (อ่าน 67) 
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทีย... (อ่าน 44) 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 15) 
   พิธีเปิดศูนย์บริการทางการ... (อ่าน 15) 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส เข้... (อ่าน 3) 
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประ... (อ่าน 76) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]