เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
กองแผนงาน มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ  
(อ่าน 57) 
11 ก.ค. 2560
มมส จัดกิจกรรมฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯ  
(อ่าน 56) 
08 ก.ค. 2560
ชาว มมส ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระบรมธาตุนาดูน  
(อ่าน 98) 
08 ก.ค. 2560
มมส จัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย  
(อ่าน 73) 
06 ก.ค. 2560
มมส พัฒนาสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล  
(อ่าน 68) 
06 ก.ค. 2560
มมส นำนิสิตเข้าร่วมโครงการทำความดี  
(อ่าน 47) 
05 ก.ค. 2560
กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มมส ครั้งที่ 15  
(อ่าน 41) 
05 ก.ค. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ  
(อ่าน 56) 
05 ก.ค. 2560
NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดกิจกรรมประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง  
(อ่าน 46) 
05 ก.ค. 2560
ผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มมส รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  
(อ่าน 14) 
04 ก.ค. 2560
อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลที่ 1  
(อ่าน 15) 
03 ก.ค. 2560
สำนักศึกษาทั่วไป มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  
(อ่าน 96) 
30 มิ.ย. 2560
กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  
(อ่าน 70) 
30 มิ.ย. 2560
มมส จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560  
(อ่าน 97) 
29 มิ.ย. 2560
มมส พัฒนาคุณภาพการผลิตผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2560  
(อ่าน 57) 
29 มิ.ย. 2560
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ปฐมนิเทศคณะกรรมก... (อ่าน 153) 
   มมส ร่วมบันทึกเทปโทร... (อ่าน 111) 
   ชาว มมส ร่วมเวียนเที... (อ่าน 98) 
   มมส จัดโครงการบริหาร... (อ่าน 97) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส... (อ่าน 96) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   งานการประชุม มมส จัดโครงก... (อ่าน 12) 
   กองกลางและศูนย์ประกันคุณภ... (อ่าน 5) 
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระ... (อ่าน 59) 
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่... (อ่าน 84) 
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจ... (อ่าน 33) 
   คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมประด... (อ่าน 30) 
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บ... (อ่าน 19) 
   นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส ค... (อ่าน 11) 
   นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว... (อ่าน 14) 
   อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์... (อ่าน 15) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]