เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566  
(อ่าน 28) 
13 ก.ย. 2566
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ...  
(อ่าน 30) 
12 ก.ย. 2566
บรรยากาศงาน MSU NIGHT RUN 2023 แลน -ปัน -ฮัก ที่ มมส  
(อ่าน 24) 
11 ก.ย. 2566
เชิญชวนคณาจารย์ มมส ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้ ถึงเวลา 15.00 น.  
(อ่าน 20) 
11 ก.ย. 2566
มมส จัดแข่งขัน MSU NIGHT RUN 2023 แลน-ปัน-ฮัก รายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แล...  
(อ่าน 44) 
09 ก.ย. 2566
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก...  
(อ่าน 27) 
08 ก.ย. 2566
มมส จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2566   
(อ่าน 27) 
06 ก.ย. 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการบริการวิชาการฯ ตำบลสร้างสุข  
(อ่าน 29) 
06 ก.ย. 2566
มมส พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566  
(อ่าน 33) 
05 ก.ย. 2566
มมส ถวายมุทิตาสักการะ พระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ)  
(อ่าน 30) 
04 ก.ย. 2566
มมส จัดสัมมนาการดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันอ...  
(อ่าน 44) 
02 ก.ย. 2566
มมส จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอั...  
(อ่าน 47) 
01 ก.ย. 2566
มมส ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก Hanoi University of Science and Technology สาธารณรัฐส...  
(อ่าน 121) 
31 ส.ค. 2566
ผู้สมัคร MSU NIGHT RUN 2023 รับบิบและเสื้อวิ่งได้ในวันที่ 8-9 กันยายน 2566  
(อ่าน 171) 
31 ส.ค. 2566
มมส จัดโครงการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบฯ การต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital ...  
(อ่าน 117) 
30 ส.ค. 2566
หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   กองกิจการนิสิต มมส จ... (อ่าน 679) 
   มมส เตรียมความพร้อมจ... (อ่าน 676) 
   มมส มอบโล่รางวัล CLM... (อ่าน 672) 
   มมส จัดโครงการขับเคล... (อ่าน 672) 
   มมส เตรียมความพร้อมน... (อ่าน 668) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร... (อ่าน 2) 
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบ... (อ่าน 11) 
   นิสิต บุคลากรคณะการบัญชีแ... (อ่าน 7) 
   กลุ่มนิสิตมอน้ำชี มมส เปิ... (อ่าน 5) 
   มมส จัดโครงการค่ายพลเมือง... (อ่าน 10) 
   มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับนิ... (อ่าน 9) 
   ชมรมภาษาศิลป์ และชมรมฮวมศ... (อ่าน 14) 
   นิสิตชมรม Belips For All ... (อ่าน 12) 
   นิสิตชมรมสานสายใยร่วมชายค... (อ่าน 14) 
   ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส อบ... (อ่าน 12) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]