เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลประเภท Pas de Deux การแข่งขันเต้น รายการ A...  
(อ่าน 64) 
02 ก.พ. 2562
ทีมอาจารย์นักวิจัย มมส รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ...  
(อ่าน 76) 
02 ก.พ. 2562
มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24  
(อ่าน 144) 
02 ก.พ. 2562
สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2019  
(อ่าน 73) 
02 ก.พ. 2562
ตัวแทนนักวิ่ง MSU Running 2019 แลน ปัน กัน มอบเงินให้ รพ.สุทธาเวช และนิสิตพิการ  
(อ่าน 65) 
02 ก.พ. 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส เข้าร่วมปฏิบัติงานการเพิ่มจำนวนควายใหญ่ให้แผ่นดิน  
(อ่าน 3) 
01 ก.พ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดโครงการเปิดประตูสู่โลกตะวันออก ครั้งที่ 17  
(อ่าน 66) 
01 ก.พ. 2562
มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2562  
(อ่าน 135) 
01 ก.พ. 2562
อาจารย์ และศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัล The 5th Bangkok Triennale ...  
(อ่าน 18) 
30 ม.ค. 2562
มมส จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 25...  
(อ่าน 61) 
30 ม.ค. 2562
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ครั้งที่ 1/256...  
(อ่าน 60) 
29 ม.ค. 2562
อาจารย์ และศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลจากการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย...  
(อ่าน 28) 
28 ม.ค. 2562
มมส จัดโครงการติว English Exit-Exam ประจำปีงบประมาณ 2562  
(อ่าน 76) 
28 ม.ค. 2562
มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ สิงหราช ครั้งที่ 8  
(อ่าน 83) 
28 ม.ค. 2562
มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก Taylor’s University ประเทศมาเลเชีย  
(อ่าน 40) 
28 ม.ค. 2562
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์... (อ่าน 144) 
   มมส ปฐมนิเทศพนักงานใ... (อ่าน 135) 
   มมส จัดอบรมทักษะด้าน... (อ่าน 84) 
   มมส จัดงานวันคล้ายวั... (อ่าน 83) 
   มมส จัด MSU English ... (อ่าน 79) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 12) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 12) 
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 10) 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโค... (อ่าน 17) 
   มมส แสดงความยินดี ศ.ดร.สั... (อ่าน 67) 
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทีย... (อ่าน 44) 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 15) 
   พิธีเปิดศูนย์บริการทางการ... (อ่าน 15) 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส เข้... (อ่าน 3) 
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประ... (อ่าน 76) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]