เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนื...  
(อ่าน 46) 
29 ก.ย. 2562
มมส ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค พร้อมนำการแสดงหมอลำพื้นบ้าน  
(อ่าน 25) 
28 ก.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย (...  
(อ่าน 126) 
27 ก.ย. 2562
มมส จัดโครงการงานวันความหลากหลายทางชีวภาพ  
(อ่าน 20) 
26 ก.ย. 2562
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดคอนเสิร์ต After Internship Concert  
(อ่าน 51) 
26 ก.ย. 2562
มมส ร่วมสืบสานประเพณีทอดเทียนรวม (โฮม)  
(อ่าน 71) 
26 ก.ย. 2562
มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ  
(อ่าน 52) 
25 ก.ย. 2562
มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562  
(อ่าน 119) 
25 ก.ย. 2562
มมส ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด  
(อ่าน 75) 
24 ก.ย. 2562
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดงานวันมหิดล  
(อ่าน 56) 
24 ก.ย. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ให้กำลังใจจิตอาสาเร่งผสมขี้ผึ้งรักษาโรคน...  
(อ่าน 52) 
23 ก.ย. 2562
สำนักวิทยบริการ มมส รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library)  
(อ่าน 52) 
23 ก.ย. 2562
มมส ร่วมแสดงดนตรี งาน Asian Saxophone Congress Conservatory of Music ครั้งที่ 2  
(อ่าน 15) 
21 ก.ย. 2562
นิสิต มมส ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ เวทีประกวดสื่อสร้างสรรค์ สังคมสูงวัย ไร้วยาค...  
(อ่าน 34) 
21 ก.ย. 2562
มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา” ประจำ...  
(อ่าน 30) 
20 ก.ย. 2562
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ผู้รักษาราชการแทนอธิ... (อ่าน 126) 
   มมส จัดงานแสดงมุทิตา... (อ่าน 119) 
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรั... (อ่าน 117) 
   มมส จัดโครงการพ่อคือ... (อ่าน 107) 
   มมส ร่วมทำบุญตักบาตร... (อ่าน 95) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส มอบสื่อ รณรงค์ ลด ละ ... (อ่าน 44) 
   มมส จับมือองค์การบริหารจั... (อ่าน 23) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 27) 
   นิสิตศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร... (อ่าน 22) 
   มมส จัดโครงการพ่อคือน้ำบํ... (อ่าน 107) 
   มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ขอแสด... (อ่าน 54) 
   มมส ส่งผู้แทนเข้าร่วมประช... (อ่าน 23) 
   นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มม... (อ่าน 74) 
   ม.มหาสารคาม น้อมรำลึกในหล... (อ่าน 30) 
   ชาว มมส ร่วมพิธีวางพวงมาล... (อ่าน 32) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]