เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
อธิการบดี มมส ให้โอวาท ทัพนักกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 37  
(อ่าน 29) 
28 พ.ค. 2561
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการจิตอาสาชาววัฒนธรรมศาสตร์ฯ  
(อ่าน 41) 
27 พ.ค. 2561
สภาคณาจารย์ มมส เข้าร่วมการประชุมประธานสภาอาจารย์ฯ ครั้งที่ 5/2561  
(อ่าน 38) 
27 พ.ค. 2561
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจฯ  
(อ่าน 38) 
27 พ.ค. 2561
มมส จัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ  
(อ่าน 70) 
24 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ  
(อ่าน 35) 
24 พ.ค. 2561
มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10  
(อ่าน 54) 
24 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศฯ รุ่นที่ 38 (นิสิตคณะเทคโนโลยี และคณะวิศ...  
(อ่าน 38) 
21 พ.ค. 2561
สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ฯ  
(อ่าน 55) 
21 พ.ค. 2561
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล  
(อ่าน 48) 
21 พ.ค. 2561
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุ...  
(อ่าน 58) 
21 พ.ค. 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) ประจำปี...  
(อ่าน 27) 
20 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศฯ รุ่นที่ 38 (นิสิตคณะเทคโนโลยี)  
(อ่าน 24) 
18 พ.ค. 2561
มมส ร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน มอดินแดงเกมส์  
(อ่าน 41) 
18 พ.ค. 2561
มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 27) 
18 พ.ค. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   น้องอาย นิสิต คณะวิท... (อ่าน 109) 
   มมส คว้า 4 เหรียญทอง... (อ่าน 105) 
   มมส ร่วมมือกับ IIE จ... (อ่าน 88) 
   คณะการท่องเที่ยวและก... (อ่าน 78) 
   มมส จัดอบรมการออกแบบ... (อ่าน 70) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดอบรมและประเมินผลกา... (อ่าน 4) 
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียน... (อ่าน 54) 
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการ... (อ่าน 28) 
   มมส เข้าร่วมการประชุมสามั... (อ่าน 30) 
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะกา... (อ่าน 67) 
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเ... (อ่าน 42) 
   ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่วมส่ง... (อ่าน 29) 
   ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุต... (อ่าน 36) 
   มมส จัดงานประชุมวิชาการพฤ... (อ่าน 32) 
   มมส จัดบ่มเพาะนักวิจัยสาย... (อ่าน 54) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]