เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส ร่วมประชุมวิชาการ STISWB IX 2017  
(อ่าน 19) 
28 มิ.ย. 2560
มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากราชอาณาจักรกัมพูชา  
(อ่าน 71) 
28 มิ.ย. 2560
มมส ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10  
(อ่าน 111) 
28 มิ.ย. 2560
มมส ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3/2560  
(อ่าน 24) 
27 มิ.ย. 2560
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ/กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2560  
(อ่าน 65) 
27 มิ.ย. 2560
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สวทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(อ่าน 78) 
26 มิ.ย. 2560
มมส ปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์ รุ่นมฤคมาศ 11  
(อ่าน 153) 
25 มิ.ย. 2560
คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส รับโล่รางวัลคนดีศรีสยาม ประจำปี 2560  
(อ่าน 51) 
24 มิ.ย. 2560
กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มมส ครั้งที่ 15  
(อ่าน 112) 
21 มิ.ย. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560  
(อ่าน 119) 
21 มิ.ย. 2560
มมส พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนฯ  
(อ่าน 127) 
21 มิ.ย. 2560
คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ  
(อ่าน 33) 
20 มิ.ย. 2560
มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560  
(อ่าน 87) 
19 มิ.ย. 2560
มมส จัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0  
(อ่าน 58) 
19 มิ.ย. 2560
เปิดตัวทีมเยาวชนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(อ่าน 64) 
18 มิ.ย. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ปฐมนิเทศคณะกรรมก... (อ่าน 153) 
   มมส ร่วมบันทึกเทปโทร... (อ่าน 111) 
   ชาว มมส ร่วมเวียนเที... (อ่าน 98) 
   มมส จัดโครงการบริหาร... (อ่าน 97) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส... (อ่าน 96) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   งานการประชุม มมส จัดโครงก... (อ่าน 12) 
   กองกลางและศูนย์ประกันคุณภ... (อ่าน 5) 
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระ... (อ่าน 59) 
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่... (อ่าน 84) 
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจ... (อ่าน 33) 
   คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมประด... (อ่าน 30) 
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บ... (อ่าน 19) 
   นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส ค... (อ่าน 11) 
   นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว... (อ่าน 14) 
   อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์... (อ่าน 15) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]