เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ขอบคุณผู้ร่วมสมัครวิ่ง แลน-ปัน-ฮัก MSU NIGHT RUN 2023 ฉลองครบรอบ 55 ปี มมส  
(อ่าน 745) 
21 ส.ค. 2566
มมส จัดแสดงละครเกาหลีครั้งที่ 15 เรื่อง พลิกชีวิตลิขิตช้อนทอง  
(อ่าน 1465) 
18 ส.ค. 2566
กีฬาสานสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ มมส เสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี  
(อ่าน 1460) 
18 ส.ค. 2566
มมส ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยฯ  
(อ่าน 1458) 
18 ส.ค. 2566
มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 39 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้...  
(อ่าน 1466) 
18 ส.ค. 2566
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ...  
(อ่าน 1499) 
17 ส.ค. 2566
มมส ประชุมหารือลงนามความร่วมมือ MOU วิทยาลัยเทคนิคการรถไฟความเร็วสูงหูหนาน ประเท...  
(อ่าน 1457) 
17 ส.ค. 2566
มมส ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ชวนสมัครวิ่ง แลน-ปัน-ฮัก MSU NIGHT RUN 2023  
(อ่าน 1485) 
17 ส.ค. 2566
มมส พัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี หลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R  
(อ่าน 1462) 
16 ส.ค. 2566
มมส เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ พบปะแลกเปลี่ยนฯ สร้างความสามัคคีส่วนราชการจังหวัดมหาสา...  
(อ่าน 1445) 
16 ส.ค. 2566
มมส รับโล่รางวัลเหรียญทองแดง โครงการมหาวิทยาลัยหัวใจสีเขียว  
(อ่าน 1463) 
16 ส.ค. 2566
ชมรมสานสายใยร่วมชายคา รณรงค์คัดแยกขยะในหอพักนิสิต มมส  
(อ่าน 1442) 
16 ส.ค. 2566
มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม open world open universe ประจำปี 2566  
(อ่าน 1466) 
15 ส.ค. 2566
มมส จัดอบรมการวิเคราะห์สิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์  
(อ่าน 1454) 
15 ส.ค. 2566
มมส ต้อนรับ Prof.Jianwen Luo,Department of Biomedical Engineering, Tsinghua Univ...  
(อ่าน 1467) 
15 ส.ค. 2566
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   กองกิจการนิสิต มมส จ... (อ่าน 679) 
   มมส เตรียมความพร้อมจ... (อ่าน 676) 
   มมส มอบโล่รางวัล CLM... (อ่าน 672) 
   มมส จัดโครงการขับเคล... (อ่าน 672) 
   มมส เตรียมความพร้อมน... (อ่าน 668) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร... (อ่าน 2) 
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบ... (อ่าน 11) 
   นิสิต บุคลากรคณะการบัญชีแ... (อ่าน 7) 
   กลุ่มนิสิตมอน้ำชี มมส เปิ... (อ่าน 5) 
   มมส จัดโครงการค่ายพลเมือง... (อ่าน 10) 
   มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับนิ... (อ่าน 9) 
   ชมรมภาษาศิลป์ และชมรมฮวมศ... (อ่าน 14) 
   นิสิตชมรม Belips For All ... (อ่าน 12) 
   นิสิตชมรมสานสายใยร่วมชายค... (อ่าน 14) 
   ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส อบ... (อ่าน 12) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]