เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
(อ่าน 59) 
13 พ.ย. 2561
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีพระราชทานทูลเกล้าฯ  
(อ่าน 64) 
12 พ.ย. 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดการพัฒนาศักยภาพ  
(อ่าน 32) 
12 พ.ย. 2561
นิสิต มมส จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้คู่บริการ  
(อ่าน 22) 
11 พ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู-ครอบครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส ประจำปีการศึกษา 2561  
(อ่าน 38) 
10 พ.ย. 2561
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการ MSU English Camp ครั้งที่ 1/2561  
(อ่าน 37) 
10 พ.ย. 2561
มมส ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบูรพาราม  
(อ่าน 79) 
10 พ.ย. 2561
มมส จัดประกวด เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค  
(อ่าน 51) 
10 พ.ย. 2561
กลุ่มนิสิตมอน้ำชี มมส จัดกิจกรรมตามโครงการหยิบหมอก หยอกธรรมชาติ  
(อ่าน 13) 
09 พ.ย. 2561
กลุ่มนิสิตพลังสังคม มมส จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ไพร  
(อ่าน 13) 
09 พ.ย. 2561
มมส จัดพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
(อ่าน 69) 
09 พ.ย. 2561
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561  
(อ่าน 73) 
09 พ.ย. 2561
มมส เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23  
(อ่าน 11) 
08 พ.ย. 2561
มมส จัดโครงการการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-Con 2019  
(อ่าน 46) 
07 พ.ย. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึ...  
(อ่าน 76) 
05 พ.ย. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มม... (อ่าน 220) 
   บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธี... (อ่าน 213) 
   มมส แนะนำเส้นทาง จุด... (อ่าน 193) 
   พร้อมต้อนรับบัณฑิต ม... (อ่าน 130) 
    นิสิต มมส จัดขบวนแห... (อ่าน 122) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 65) 
   นิสิต มมส จัดกิจกรรมจิตอา... (อ่าน 24) 
    ภาพบรรยากาศ วันแห่งความส... (อ่าน 61) 
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแข... (อ่าน 36) 
   มมส ร่วมพิธีถวายพานพุ่มรา... (อ่าน 23) 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแส... (อ่าน 24) 
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม... (อ่าน 58) 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ... (อ่าน 29) 
    มมส จัดงานแสดงความยินดีแ... (อ่าน 16) 
   ผู้บริหาร มมส ลงที่ติดตาม... (อ่าน 8) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]