เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ฟาร์ม มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.สารคามพิทยาคม รร.บรบือวิทยาคาร และ รร.ผดุงน...  
(อ่าน 82) 
16 มิ.ย. 2560
นิสิตกัมพูชา ทุนสมเด็จพระเทพฯ มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  
(อ่าน 76) 
16 มิ.ย. 2560
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอน  
(อ่าน 75) 
16 มิ.ย. 2560
ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560  
(อ่าน 59) 
16 มิ.ย. 2560
มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน  
(อ่าน 61) 
15 มิ.ย. 2560
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9  
(อ่าน 53) 
15 มิ.ย. 2560
อธิการบดี มมส ร่วมประชุมแถลง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579  
(อ่าน 81) 
14 มิ.ย. 2560
มมส ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร...  
(อ่าน 75) 
14 มิ.ย. 2560
มมส รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ศาสตร์พระราชากับการศึกษา  
(อ่าน 204) 
14 มิ.ย. 2560
มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตกรุงเวลลิงตัน และผู้เชี่ยวชาญจากนิวซีแลนด์  
(อ่าน 80) 
13 มิ.ย. 2560
มมส เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36  
(อ่าน 83) 
09 มิ.ย. 2560
นิสิต บุคลากร มมส ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง  
(อ่าน 142) 
09 มิ.ย. 2560
กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ.  
(อ่าน 71) 
09 มิ.ย. 2560
ผู้บริหาร มมส นำนิสิตกัมพูชาเข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(อ่าน 46) 
08 มิ.ย. 2560
กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
(อ่าน 79) 
08 มิ.ย. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ปฐมนิเทศคณะกรรมก... (อ่าน 153) 
   มมส ร่วมบันทึกเทปโทร... (อ่าน 111) 
   ชาว มมส ร่วมเวียนเที... (อ่าน 98) 
   มมส จัดโครงการบริหาร... (อ่าน 97) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส... (อ่าน 96) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   งานการประชุม มมส จัดโครงก... (อ่าน 12) 
   กองกลางและศูนย์ประกันคุณภ... (อ่าน 5) 
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระ... (อ่าน 59) 
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่... (อ่าน 84) 
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจ... (อ่าน 33) 
   คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมประด... (อ่าน 30) 
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บ... (อ่าน 19) 
   นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส ค... (อ่าน 11) 
   นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว... (อ่าน 14) 
   อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์... (อ่าน 15) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]