เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล (MSU-GCC 2019)  
(อ่าน 41) 
31 ก.ค. 2562
มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี  
(อ่าน 57) 
31 ก.ค. 2562
มมส จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง ธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา  
(อ่าน 88) 
31 ก.ค. 2562
ชวนชมภาพวาด 3 มิติ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในสวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส  
(อ่าน 52) 
30 ก.ค. 2562
มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย  
(อ่าน 40) 
30 ก.ค. 2562
ชาว มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
(อ่าน 32) 
28 ก.ค. 2562
มมส จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  
(อ่าน 30) 
28 ก.ค. 2562
ชาว มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์  
(อ่าน 28) 
28 ก.ค. 2562
มมส จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ สร้างสรรค์มหาวิทยาลัย  
(อ่าน 26) 
27 ก.ค. 2562
นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 GCON 2019  
(อ่าน 27) 
26 ก.ค. 2562
มมส จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง มมส จะก้าวอย่างไรกับกระทรวงฯ  
(อ่าน 24) 
26 ก.ค. 2562
มมส จัดพิธีมอบหมวกและเสื้อนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562  
(อ่าน 41) 
26 ก.ค. 2562
กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งบุคลากร นิติกร และผู้ปฏิบัติง...  
(อ่าน 33) 
25 ก.ค. 2562
สภาการสาธารณสุขชุมชน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ ท...  
(อ่าน 44) 
25 ก.ค. 2562
มมส จัด FRIENDS Internationalization at Home Capacity Building Webinar ครั้งที่ ...  
(อ่าน 38) 
24 ก.ค. 2562
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   นิสิตใหม่ มมส ผ่านบท... (อ่าน 98) 
   มมส ถวายเทียนพรรษา ผ... (อ่าน 93) 
   มมส จัดเสวนาทางวิชาก... (อ่าน 88) 
   มมส จัด Big Cleaning... (อ่าน 71) 
   มมส จัดโครงการส่งเสร... (อ่าน 57) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 6) 
   บรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศา... (อ่าน 14) 
   คณะเทคโนโลยี มมส จัดอบรมร... (อ่าน 6) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 7) 
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาส... (อ่าน 14) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 9) 
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม... (อ่าน 27) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 17) 
   มมส จัดประชุมกลุ่มรองอธิก... (อ่าน 14) 
   มมส จัด FRIENDS Internati... (อ่าน 11) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]