เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ม.มหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 TECHNO FARM FAIR  
(อ่าน 117) 
24 ม.ค. 2561
ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ตลาดน้อย เพื่อแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันน้ำบริเวณตลาดน้อย  
(อ่าน 66) 
24 ม.ค. 2561
มมส จัดโครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  
(อ่าน 66) 
24 ม.ค. 2561
ม.มหาสารคาม ทดสอบผลการพัฒนารถตัดอ้อยลำ  
(อ่าน 92) 
23 ม.ค. 2561
มมส จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2561  
(อ่าน 67) 
22 ม.ค. 2561
พิธีปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  
(อ่าน 56) 
21 ม.ค. 2561
สภานิสิต มมส เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ   
(อ่าน 52) 
19 ม.ค. 2561
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส ต้อนรับอาคันตุกะ  
(อ่าน 54) 
19 ม.ค. 2561
อธิการบดี มมส มอบธงมหาวิทยาลัยให้กำลังใจทัพนักกีฬาฯ  
(อ่าน 68) 
19 ม.ค. 2561
มมส ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย  
(อ่าน 57) 
18 ม.ค. 2561
มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
(อ่าน 138) 
18 ม.ค. 2561
มมส เลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม WUNCA ครั้งที่ 36  
(อ่าน 106) 
17 ม.ค. 2561
มมส ต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(อ่าน 80) 
17 ม.ค. 2561
มมส เป็นเจ้าภาพจัดการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้...  
(อ่าน 95) 
17 ม.ค. 2561
คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมกับร่วมกับจังหวัดมหาสารคามจัดประกวด ส้มตำลีลาสะท้านฟ้า  
(อ่าน 78) 
15 ม.ค. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส รับมอบ... (อ่าน 284) 
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา... (อ่าน 128) 
   คณะการบัญชีและการจัด... (อ่าน 123) 
   มมส จัดงานวันพื้นที่... (อ่าน 103) 
   ขอประชาสัมพันธ์การเป... (อ่าน 91) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับ... (อ่าน 39) 
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง... (อ่าน 26) 
   มมส ประชุมดำเนินงานชมรมข้... (อ่าน 40) 
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบ... (อ่าน 39) 
   มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร... (อ่าน 19) 
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักว... (อ่าน 62) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส... (อ่าน 52) 
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงควา... (อ่าน 39) 
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย... (อ่าน 58) 
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉ... (อ่าน 49) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]