เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18  
(อ่าน 103) 
18 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศฯ รุ่นที่ 38 (นิสิตคณะวิทยาศาสตร์)  
(อ่าน 15) 
17 พ.ค. 2561
มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 3  
(อ่าน 19) 
17 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศฯ รุ่นที่ 38 (นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ และค...  
(อ่าน 17) 
16 พ.ค. 2561
มมส ต้อนรับผู้บริหาร จาก Nanjing Audit University  
(อ่าน 82) 
16 พ.ค. 2561
มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2560  
(อ่าน 47) 
16 พ.ค. 2561
งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 38  
(อ่าน 16) 
15 พ.ค. 2561
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส ตัวแทนประเทศไทยนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ  
(อ่าน 19) 
15 พ.ค. 2561
คณะแพทยศาสตร์ มมส ชนะเลิศนำเสนอผลงานฯ  
(อ่าน 20) 
15 พ.ค. 2561
มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001  
(อ่าน 57) 
15 พ.ค. 2561
มมส จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 15  
(อ่าน 84) 
11 พ.ค. 2561
มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน  
(อ่าน 71) 
09 พ.ค. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสมัคร รอบที่ 3  
(อ่าน 64) 
09 พ.ค. 2561
นิสิต มมส ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักข่าวแห่งอนาคต  
(อ่าน 54) 
09 พ.ค. 2561
มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี้สุขาพาสุข  
(อ่าน 98) 
08 พ.ค. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   น้องอาย นิสิต คณะวิท... (อ่าน 109) 
   มมส คว้า 4 เหรียญทอง... (อ่าน 105) 
   มมส ร่วมมือกับ IIE จ... (อ่าน 88) 
   คณะการท่องเที่ยวและก... (อ่าน 78) 
   มมส จัดอบรมการออกแบบ... (อ่าน 70) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดอบรมและประเมินผลกา... (อ่าน 4) 
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียน... (อ่าน 54) 
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการ... (อ่าน 28) 
   มมส เข้าร่วมการประชุมสามั... (อ่าน 30) 
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะกา... (อ่าน 67) 
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเ... (อ่าน 42) 
   ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่วมส่ง... (อ่าน 29) 
   ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุต... (อ่าน 36) 
   มมส จัดงานประชุมวิชาการพฤ... (อ่าน 32) 
   มมส จัดบ่มเพาะนักวิจัยสาย... (อ่าน 54) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]