เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม  
(อ่าน 125) 
01 มิ.ย. 2563
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง  
(อ่าน 90) 
29 พ.ค. 2563
มมส จัดสรุปงาน - มอบงานสภานิสิตและองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2562 - 2563  
(อ่าน 98) 
27 พ.ค. 2563
มมส ออกแบบแอปพลิเคชัน MSU Health Care คัดกรองกลุ่มเสี่ยงป่วยโควิด-19 ดาวน์โหลดใช...  
(อ่าน 159) 
26 พ.ค. 2563
มมส ร่วมใจห่วงใยชุมชน (สู้ COVID-19)  
(อ่าน 109) 
22 พ.ค. 2563
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส ใช้หมอลํากลอนและหนังประโมทัย  
(อ่าน 126) 
22 พ.ค. 2563
อธิการบดี มมส ตรวจสภาพความเสียหายสถาบันขงจื่อ มมส  
(อ่าน 137) 
22 พ.ค. 2563
สภานิสิต มมส ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563  
(อ่าน 83) 
22 พ.ค. 2563
มมส เปิดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด...  
(อ่าน 87) 
21 พ.ค. 2563
อธิการบดี มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระน...  
(อ่าน 79) 
21 พ.ค. 2563
มมส หว่านข้าวหอมมะลิ 105 ณ โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(อ่าน 80) 
20 พ.ค. 2563
กองกิจการนิสิต มมส ร่วมกับนิสิตจิตอาสา นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปสมทบไว้ ณ ต...  
(อ่าน 86) 
20 พ.ค. 2563
อธิการบดี มมส ให้สัมภาษณ์ในรายการ : วิถีใหม่ใน มมส MSU New Normal  
(อ่าน 114) 
18 พ.ค. 2563
มมส ออกประกาศผ่อนปรนชั่วคราว ให้นิสิตเตรียมจบการศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการ ทดลอง เพื...  
(อ่าน 125) 
15 พ.ค. 2563
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุทธาเวช ทดสอบระบบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  
(อ่าน 130) 
14 พ.ค. 2563
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบหุ่นยนต์ส่งขอ... (อ่าน 123) 
   มมส ถูกจัดอันดับอยู่... (อ่าน 100) 
   ม.มหาสารคาม เปิดตัวผ... (อ่าน 98) 
   อธิการบดี มมส ร่วมต้... (อ่าน 91) 
   มมส ตรวจร่างกายนิสิต... (อ่าน 91) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   อธิการบดี มมส มอบนโยบายโค... (อ่าน 62) 
   ไทยเบฟฯ มอบเอทิลแอลกอฮอล์... (อ่าน 34) 
   น้องใหม่ มมส พร้อมใจทำบุญ... (อ่าน 40) 
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น... (อ่าน 51) 
   อธิการบดี มมส ร่วมเวียนเท... (อ่าน 13) 
   มมส ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบ... (อ่าน 24) 
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ... (อ่าน 8) 
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่อา... (อ่าน 14) 
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ... (อ่าน 91) 
   นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส ... (อ่าน 43) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]