เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
นิสิต และศิษย์เก่า มมส เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  
(อ่าน 43) 
20 ก.ย. 2561
พิธีเปิดป้ายศูนย์วิทิสาสมาธิ 1 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ  
(อ่าน 63) 
20 ก.ย. 2561
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มมส จัดพิธีไหว้ครูกีฬา บูชาอาจารย์ใหญ่  
(อ่าน 50) 
20 ก.ย. 2561
มมส ร่วมประชุมวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม  
(อ่าน 49) 
19 ก.ย. 2561
โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับมอบเก้าอี้พักคอยจาก นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล  
(อ่าน 46) 
19 ก.ย. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดสัมมนาวิชาการพัฒนาบุคลากร  
(อ่าน 29) 
18 ก.ย. 2561
กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายฯ  
(อ่าน 23) 
17 ก.ย. 2561
มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย  
(อ่าน 102) 
17 ก.ย. 2561
นิสิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลที่ 1  
(อ่าน 54) 
16 ก.ย. 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส นำเสนอผลงานวิจัย APAC-PH ครั้งที่ 50  
(อ่าน 63) 
15 ก.ย. 2561
ชมรมสานสายใยร่วมชายคา มมส จัดโครงการปันรักรวมใจพี่น้อง  
(อ่าน 21) 
15 ก.ย. 2561
มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8  
(อ่าน 62) 
15 ก.ย. 2561
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส รับโล่สามศรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธ...  
(อ่าน 48) 
15 ก.ย. 2561
มมส ร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน  
(อ่าน 47) 
14 ก.ย. 2561
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดเสวนา Digital transformation & Security ในยุคเศรษ...  
(อ่าน 99) 
14 ก.ย. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส พร้อมจัดการแข่งข... (อ่าน 119) 
   มมส จัดงานวันมหิดล (อ่าน 88) 
   บรรยากาศการแข่งขันกี... (อ่าน 82) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม... (อ่าน 81) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดง... (อ่าน 78) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบ... (อ่าน 54) 
   ศูนย์ประกันฯ มมส จัดอบรมเ... (อ่าน 39) 
   บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหา... (อ่าน 82) 
   มมส จุดเทียน 4,000 เล่มแป... (อ่าน 57) 
   มมส ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร... (อ่าน 29) 
   มมส จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่... (อ่าน 31) 
   มมส ร่วมพิธีวางพวงมาลาวัน... (อ่าน 31) 
   UIC มมส ลงพื้นที่หารือแนว... (อ่าน 34) 
   มมส รับฟังผลการประเมินคุณ... (อ่าน 35) 
   มมส รับการตรวจประเมินคุณภ... (อ่าน 49) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]