เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ประชุมเตรียมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  
(อ่าน 77) 
06 มิ.ย. 2560
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ชนะการประกวดมิสแกรนด์หนองบัวลำภู  
(อ่าน 76) 
06 มิ.ย. 2560
มมส จัดโครงการเผยแพร่เพื่ออนุรักษ์องค์ความรู้รำโทนกันทรวิชัย  
(อ่าน 68) 
04 มิ.ย. 2560
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครงการบริการวิชาการ พรบ.  
(อ่าน 46) 
03 มิ.ย. 2560
นักเรียน สาธิต มมส รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ...  
(อ่าน 56) 
03 มิ.ย. 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส MOU กับ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.มห...  
(อ่าน 68) 
02 มิ.ย. 2560
มมส จัดประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล  
(อ่าน 131) 
02 มิ.ย. 2560
มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ นักวิชาการศึกษา  
(อ่าน 87) 
02 มิ.ย. 2560
นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลโครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion In...  
(อ่าน 62) 
01 มิ.ย. 2560
มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 2  
(อ่าน 97) 
01 มิ.ย. 2560
มมส ต้อนรับ ผู้บริหาร จาก Danang Architecture University  
(อ่าน 66) 
01 มิ.ย. 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที...  
(อ่าน 92) 
01 มิ.ย. 2560
อธิการบดี มมส ให้โอวาท ทัพนักกีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 36  
(อ่าน 97) 
30 พ.ค. 2560
มมส ดำเนินการแก้ไข น้ำท่วมขัง ถนน มมส-ดอนยม  
(อ่าน 152) 
29 พ.ค. 2560
มมส จัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประ...  
(อ่าน 93) 
28 พ.ค. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ปฐมนิเทศคณะกรรมก... (อ่าน 153) 
   มมส ร่วมบันทึกเทปโทร... (อ่าน 111) 
   ชาว มมส ร่วมเวียนเที... (อ่าน 98) 
   มมส จัดโครงการบริหาร... (อ่าน 97) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส... (อ่าน 96) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   งานการประชุม มมส จัดโครงก... (อ่าน 12) 
   กองกลางและศูนย์ประกันคุณภ... (อ่าน 5) 
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระ... (อ่าน 59) 
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่... (อ่าน 84) 
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจ... (อ่าน 33) 
   คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมประด... (อ่าน 30) 
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บ... (อ่าน 19) 
   นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส ค... (อ่าน 11) 
   นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว... (อ่าน 14) 
   อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์... (อ่าน 15) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]