เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดการอบรมสัมมนาโครงการ : การบริหารสัญญางานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(อ่าน 87) 
14 ก.พ. 2560
ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2560  
(อ่าน 122) 
11 ก.พ. 2560
มมส ต้อนรับอาคันตุกะ Daegu University ประเทศเกาหลีใต้  
(อ่าน 78) 
10 ก.พ. 2560
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส เข้าร่วมงานบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน  
(อ่าน 65) 
09 ก.พ. 2560
นิสิตคณะสถาปัตย์ มมส คว้ารางวัลประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์  
(อ่าน 140) 
09 ก.พ. 2560
มมส จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2559  
(อ่าน 63) 
09 ก.พ. 2560
มมส พร้อมจัด เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2  
(อ่าน 230) 
09 ก.พ. 2560
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส ร่วมโชว์ศิลปะการเต้นกับคณะ Stephen Petronio Company  
(อ่าน 125) 
08 ก.พ. 2560
มมส จัดกิจกรรม Tech Startup Club  
(อ่าน 86) 
08 ก.พ. 2560
ตลาดนัดสีเขียว ณ มมส  
(อ่าน 92) 
08 ก.พ. 2560
มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก  
(อ่าน 105) 
08 ก.พ. 2560
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการนมัสการพระธาตุนาดูนฯ ประจำปี 2560  
(อ่าน 43) 
08 ก.พ. 2560
มมส จัดโครงการ บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1  
(อ่าน 62) 
07 ก.พ. 2560
มมส ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงโครงการศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560  
(อ่าน 26) 
07 ก.พ. 2560
มมส จัดพิธีมอบรถรางต้นแบบ  
(อ่าน 90) 
07 ก.พ. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดงานเทศน์มหาชา... (อ่าน 157) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส... (อ่าน 127) 
   นักวิจัย มมส คิดค้นพ... (อ่าน 119) 
   ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข... (อ่าน 119) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 114) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิต คณะแพทยศาสตร์ มมส ช... (อ่าน 16) 
   มมส ลงนามการอนุญาตให้ใช้ส... (อ่าน 24) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้... (อ่าน 24) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความย... (อ่าน 51) 
   นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ... (อ่าน 27) 
   มมส ต้อนรับ Dr.Richard Fr... (อ่าน 35) 
   กองกิจการนิสิต มมส จัดโคร... (อ่าน 42) 
   นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส ... (อ่าน 33) 
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ... (อ่าน 76) 
   สำนักวิทยบริการ มมส จัดแส... (อ่าน 62) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]