เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด...  
(อ่าน 93) 
24 ก.ค. 2562
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : ...  
(อ่าน 38) 
24 ก.ค. 2562
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : ...  
(อ่าน 34) 
24 ก.ค. 2562
พิพิธภัณฑ์ มมส จัดโครงการเขียนประวัติศาสตร์คณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  
(อ่าน 54) 
24 ก.ค. 2562
มมส ประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  
(อ่าน 33) 
23 ก.ค. 2562
ชาว มมส ร่วมใจ หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติฯ  
(อ่าน 55) 
23 ก.ค. 2562
นิสิต มมส ได้รับคัดเลือกเป็นประธาน วพศ. รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(อ่าน 28) 
22 ก.ค. 2562
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่  
(อ่าน 56) 
22 ก.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
(อ่าน 21) 
22 ก.ค. 2562
มมส จัดเสวนา หัวข้อ ภาพสามมิติและประติมากรรมเพื่อสร้างแลนด์มาร์คทางศิลปะและวัฒนธ...  
(อ่าน 45) 
22 ก.ค. 2562
มมส ต้อนรับคณะผู้บริหาร และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธา...  
(อ่าน 29) 
22 ก.ค. 2562
นิสิตใหม่ มมส ผ่านบทพิสูจน์รุ่น จามรี 12 ปิดประชุมเชียร์กลางอย่างเป็นทางการ  
(อ่าน 98) 
20 ก.ค. 2562
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส ร่วมกับ สกว. จัดสัมมนากระบวนการปรับเปลี่ยนดนตรีอีสาน  
(อ่าน 22) 
19 ก.ค. 2562
มมส ปฐมนิเทศนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักศึกษา ร...  
(อ่าน 32) 
19 ก.ค. 2562
บรรยากาศรับน้องประชุมเชียร์ มมส วันที่สาม พี่ชวนน้องใหม่ร่วมพิสูจน์รุ่นจามรี 12 ...  
(อ่าน 34) 
19 ก.ค. 2562
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   นิสิตใหม่ มมส ผ่านบท... (อ่าน 98) 
   มมส ถวายเทียนพรรษา ผ... (อ่าน 93) 
   มมส จัดเสวนาทางวิชาก... (อ่าน 88) 
   มมส จัด Big Cleaning... (อ่าน 71) 
   มมส จัดโครงการส่งเสร... (อ่าน 57) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 6) 
   บรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศา... (อ่าน 14) 
   คณะเทคโนโลยี มมส จัดอบรมร... (อ่าน 6) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 7) 
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาส... (อ่าน 14) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 9) 
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม... (อ่าน 27) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 17) 
   มมส จัดประชุมกลุ่มรองอธิก... (อ่าน 14) 
   มมส จัด FRIENDS Internati... (อ่าน 11) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]