เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ปฐมนิเทศคณะกรรมก... (อ่าน 166) 
   มมส ร่วมบันทึกเทปโทร... (อ่าน 114) 
   มมส รับรายงานตัวนิสิ... (อ่าน 107) 
   ชาว มมส ร่วมเวียนเที... (อ่าน 102) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส... (อ่าน 100) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   งานการประชุม มมส จัดโครงก... (อ่าน 54) 
   กองกลางและศูนย์ประกันคุณภ... (อ่าน 30) 
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระ... (อ่าน 92) 
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่... (อ่าน 107) 
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจ... (อ่าน 41) 
   คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมประด... (อ่าน 39) 
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บ... (อ่าน 29) 
   นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส ค... (อ่าน 18) 
   นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว... (อ่าน 25) 
   อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์... (อ่าน 19) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]