เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส แสดงความยินดีคณบ... (อ่าน 196) 
   มมส รับรายงานตัวนิสิ... (อ่าน 148) 
   ศูนย์ความร่วมมือกับภ... (อ่าน 132) 
   มมส จัดโครงการเปิดปร... (อ่าน 123) 
   องค์การนิสิต มมส จัด... (อ่าน 118) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส ปฐม... (อ่าน 84) 
   อาจารย์ มมส รับ 2 รางวัล ... (อ่าน 28) 
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่... (อ่าน 148) 
   มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสัก... (อ่าน 35) 
   มมส จัดโครงการนำเสนอผลงาน... (อ่าน 23) 
   มมส มหกรรมนำเสนอผลงาน ราย... (อ่าน 22) 
   คณะวิทยาศาสตร์ มมส รวมใจบ... (อ่าน 34) 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รับ... (อ่าน 24) 
   นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร... (อ่าน 31) 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเ... (อ่าน 65) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]