เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
(อ่าน 111) 
26 พ.ค. 2560
NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง  
(อ่าน 79) 
26 พ.ค. 2560
มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  
(อ่าน 84) 
25 พ.ค. 2560
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการประชาชน  
(อ่าน 84) 
24 พ.ค. 2560
มมส ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ในหลวง ร.9   
(อ่าน 80) 
23 พ.ค. 2560
มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SPA Knowledge Sharing)  
(อ่าน 97) 
22 พ.ค. 2560
คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ มหาวิทยาลัยวูซอง  
(อ่าน 75) 
22 พ.ค. 2560
มมส กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนเส้น มมส - ดอนยม  
(อ่าน 186) 
19 พ.ค. 2560
ร่วม Like & Share ให้กับนิสิต มมส ที่เข้าประกวด Boy, Girl and Bomb Ambassador of...  
(อ่าน 83) 
19 พ.ค. 2560
มมส จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2559  
(อ่าน 132) 
19 พ.ค. 2560
มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 17  
(อ่าน 81) 
18 พ.ค. 2560
มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จาก Universiti Teknologi Petronas  
(อ่าน 63) 
18 พ.ค. 2560
กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ...  
(อ่าน 66) 
18 พ.ค. 2560
สหกิจศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกร...  
(อ่าน 65) 
18 พ.ค. 2560
มมส จัดโครงการประชุมชี้แจงการทำบัญชีต้นทุนผลผลิตระดับมหาวิทยาลัย  
(อ่าน 54) 
18 พ.ค. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ปฐมนิเทศคณะกรรมก... (อ่าน 153) 
   มมส ร่วมบันทึกเทปโทร... (อ่าน 111) 
   ชาว มมส ร่วมเวียนเที... (อ่าน 98) 
   มมส จัดโครงการบริหาร... (อ่าน 97) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส... (อ่าน 96) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   งานการประชุม มมส จัดโครงก... (อ่าน 12) 
   กองกลางและศูนย์ประกันคุณภ... (อ่าน 5) 
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระ... (อ่าน 59) 
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่... (อ่าน 84) 
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจ... (อ่าน 33) 
   คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมประด... (อ่าน 30) 
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บ... (อ่าน 19) 
   นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส ค... (อ่าน 11) 
   นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว... (อ่าน 14) 
   อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์... (อ่าน 15) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]