เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มมส รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม  
(อ่าน 31) 
11 ม.ค. 2562
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  
(อ่าน 37) 
11 ม.ค. 2562
มมส เปิดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64  
(อ่าน 53) 
11 ม.ค. 2562
ผู้สมัคร แลนปันกัน รับเสื้อและหมายเลขวิ่ง ได้ที่อาคารบรมราชกุมารี มมส  
(อ่าน 70) 
11 ม.ค. 2562
มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2561  
(อ่าน 46) 
11 ม.ค. 2562
นักเรียน และนิสิต มมส รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ...  
(อ่าน 37) 
09 ม.ค. 2562
อธิการบดี มมส ให้โอวาททัพนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่...  
(อ่าน 72) 
09 ม.ค. 2562
มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทน  
(อ่าน 41) 
09 ม.ค. 2562
โฉมใหม่ MSU OUTLET เชิญชมสินค้าและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้แล้ววันนี้  
(อ่าน 77) 
09 ม.ค. 2562
อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลบุคคลต้นแบบดีเด่น  
(อ่าน 48) 
08 ม.ค. 2562
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาส...  
(อ่าน 163) 
08 ม.ค. 2562
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน MSU RUNNING 2019  
(อ่าน 43) 
07 ม.ค. 2562
มมส ต้อนรับ นิสิตชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่นฯ  
(อ่าน 50) 
07 ม.ค. 2562
นิสิตชมรมต้นกล้าพันธุ์ดี มมส จัดกิจกรรมต้นกล้าวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา  
(อ่าน 10) 
06 ม.ค. 2562
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส  
(อ่าน 195) 
04 ม.ค. 2562
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์... (อ่าน 144) 
   มมส ปฐมนิเทศพนักงานใ... (อ่าน 135) 
   มมส จัดอบรมทักษะด้าน... (อ่าน 84) 
   มมส จัดงานวันคล้ายวั... (อ่าน 83) 
   มมส จัด MSU English ... (อ่าน 79) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 12) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 12) 
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 10) 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโค... (อ่าน 17) 
   มมส แสดงความยินดี ศ.ดร.สั... (อ่าน 67) 
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทีย... (อ่าน 44) 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 15) 
   พิธีเปิดศูนย์บริการทางการ... (อ่าน 15) 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส เข้... (อ่าน 3) 
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประ... (อ่าน 76) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]