เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ขอแสดงความยินดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(อ่าน 59) 
25 เม.ย. 2561
มมส เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสำนักงานอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
(อ่าน 61) 
24 เม.ย. 2561
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลที่ 2  
(อ่าน 33) 
23 เม.ย. 2561
มมส เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสำนักงานอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(อ่าน 72) 
23 เม.ย. 2561
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดเสวนา ผู้ประกอบการใหม่ในยุคดิจิตอล  
(อ่าน 89) 
23 เม.ย. 2561
มมส จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ : พลังชีวิต ไร้ขีดจำกัด  
(อ่าน 203) 
23 เม.ย. 2561
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดเตรียมความพร้อม  
(อ่าน 72) 
22 เม.ย. 2561
มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(อ่าน 56) 
21 เม.ย. 2561
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยาย : พลังใจพิชิตความสำเร็จ  
(อ่าน 190) 
21 เม.ย. 2561
มมส จัดบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัย  
(อ่าน 119) 
20 เม.ย. 2561
โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.1  
(อ่าน 37) 
19 เม.ย. 2561
มมส ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล  
(อ่าน 156) 
18 เม.ย. 2561
บุคลากร นิสิต มมส ร่วมซ้อมรำถวาย สมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก  
(อ่าน 65) 
17 เม.ย. 2561
นายกรัฐมนตรี มอบโล่เชิดชูน้องแบม อธิการบดี มมส ร่วมชื่นชม  
(อ่าน 61) 
17 เม.ย. 2561
มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561  
(อ่าน 200) 
10 เม.ย. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   น้องอาย นิสิต คณะวิท... (อ่าน 109) 
   มมส คว้า 4 เหรียญทอง... (อ่าน 105) 
   มมส ร่วมมือกับ IIE จ... (อ่าน 88) 
   คณะการท่องเที่ยวและก... (อ่าน 78) 
   มมส จัดอบรมการออกแบบ... (อ่าน 70) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดอบรมและประเมินผลกา... (อ่าน 4) 
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียน... (อ่าน 54) 
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการ... (อ่าน 28) 
   มมส เข้าร่วมการประชุมสามั... (อ่าน 30) 
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะกา... (อ่าน 67) 
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเ... (อ่าน 42) 
   ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่วมส่ง... (อ่าน 29) 
   ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุต... (อ่าน 36) 
   มมส จัดงานประชุมวิชาการพฤ... (อ่าน 32) 
   มมส จัดบ่มเพาะนักวิจัยสาย... (อ่าน 54) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]