เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ร่วมบันทึกเทปโทร... (อ่าน 123) 
   มมส รับรายงานตัวนิสิ... (อ่าน 122) 
   มมส จัดโครงการบริหาร... (อ่าน 110) 
   ชาว มมส ร่วมเวียนเที... (อ่าน 110) 
   มมส จัดแนะแนวการศึกษ... (อ่าน 109) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดค่ายผู้นำเยาวชนสาก... (อ่าน 30) 
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มมส ... (อ่าน 27) 
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒ... (อ่าน 51) 
   นิสิตใหม่ มมส นับหมื่นคน ... (อ่าน 42) 
   พี่ตุ๊กกี้ คืนถิ่นเหลือง-... (อ่าน 80) 
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดั... (อ่าน 49) 
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพ... (อ่าน 23) 
   มมส ติดอันดับ 18 ของประเท... (อ่าน 33) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 16) 
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดั... (อ่าน 35) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]