เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 196) 
   มมส จัดงานพิธีไหว้คร... (อ่าน 144) 
   มมส จัดประชุมเตรียมค... (อ่าน 123) 
   มมส จัดพิธีเปิดให้บร... (อ่าน 121) 
   มมส ประชุมวิชาการนาน... (อ่าน 104) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ผลการจัดอันดับ URAP 2016-... (อ่าน 15) 
   มมส ประชุมเตรียมการจัดงาน... (อ่าน 15) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 9) 
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 36) 
   มมส ต้อนรับผู้บริหารและคณ... (อ่าน 15) 
   ภาควิชาทัศนศิลป์ มมส จัดง... (อ่าน 43) 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส... (อ่าน 20) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 56) 
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดงาน... (อ่าน 40) 
   มมส ได้จัดโครงการสัมมนา เ... (อ่าน 20) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]