เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 219) 
   มมส จัดงานพิธีไหว้คร... (อ่าน 157) 
   มมส จัดพิธีเปิดให้บร... (อ่าน 129) 
   มมส ประชุมวิชาการนาน... (อ่าน 108) 
   มมส จัดโครงการแลกเปล... (อ่าน 103) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้า... (อ่าน 6) 
   มมส จัดงานวันมหิดล พระบิด... (อ่าน 35) 
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริย... (อ่าน 26) 
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด... (อ่าน 23) 
   มมส ประชุมคณะกรรมการอำนวย... (อ่าน 22) 
   UIC นำทีมนักวิจัย มมส จัด... (อ่าน 63) 
   นิสิต คณะการท่องเที่ยวและ... (อ่าน 23) 
   ผลการจัดอันดับ URAP 2016-... (อ่าน 72) 
   มมส ประชุมเตรียมการจัดงาน... (อ่าน 54) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 41) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]