เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มห... (อ่าน 180) 
   มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเ... (อ่าน 113) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป... (อ่าน 108) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 104) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 98) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแข... (อ่าน 22) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ ... (อ่าน 19) 
   มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานแ... (อ่าน 16) 
   นิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มมส ... (อ่าน 13) 
   นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมา... (อ่าน 50) 
   มมส รับมอบเงินบริษัท อักษ... (อ่าน 20) 
   มมส เพื่อเตรียมความพร้อมส... (อ่าน 43) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิ... (อ่าน 26) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส... (อ่าน 108) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้... (อ่าน 46) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]