เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
    มมส ประชุมหารือวางแ... (อ่าน 94) 
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน... (อ่าน 93) 
   มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ... (อ่าน 79) 
   มมส เตรียมความพร้อมภ... (อ่าน 75) 
   สภาคณาจารย์ มมส เป็น... (อ่าน 72) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานแ... (อ่าน 32) 
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 33) 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน... (อ่าน 30) 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแส... (อ่าน 43) 
   ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมา... (อ่าน 16) 
   มมส ร่วมประชุมจับสลากแบ่ง... (อ่าน 19) 
   มมส จัดโครงการวันขอบคุณนั... (อ่าน 17) 
   มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อม... (อ่าน 13) 
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และ... (อ่าน 71) 
   มมส ต้อนรับผู้บริหาร จาก ... (อ่าน 59) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]