เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส รับมอบ... (อ่าน 292) 
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา... (อ่าน 130) 
   คณะการบัญชีและการจัด... (อ่าน 124) 
   มมส จัดงานวันพื้นที่... (อ่าน 104) 
   ขอประชาสัมพันธ์การเป... (อ่าน 91) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับ... (อ่าน 43) 
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง... (อ่าน 27) 
   มมส ประชุมดำเนินงานชมรมข้... (อ่าน 42) 
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบ... (อ่าน 41) 
   มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร... (อ่าน 19) 
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักว... (อ่าน 62) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส... (อ่าน 52) 
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงควา... (อ่าน 39) 
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย... (อ่าน 58) 
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉ... (อ่าน 49) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]