เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดโครงการบรรยาย... (อ่าน 179) 
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน... (อ่าน 89) 
    มมส ประชุมหารือวางแ... (อ่าน 86) 
   คณะการบัญชีและการจัด... (อ่าน 79) 
   มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ... (อ่าน 75) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแส... (อ่าน 7) 
   ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมา... (อ่าน 3) 
   มมส ร่วมประชุมจับสลากแบ่ง... (อ่าน 2) 
   มมส จัดโครงการวันขอบคุณนั... (อ่าน 2) 
   มมส ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อม... (อ่าน 2) 
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และ... (อ่าน 55) 
   มมส ต้อนรับผู้บริหาร จาก ... (อ่าน 53) 
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริย... (อ่าน 31) 
    มมส จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์... (อ่าน 59) 
   นักวิจัย มมส ได้รับทุนภาย... (อ่าน 27) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]