เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส... (อ่าน 149) 
   มมส จัดโครงการถ่ายทอ... (อ่าน 145) 
   บรรยากาศการแข่งขันกี... (อ่าน 142) 
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 135) 
   ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอ... (อ่าน 86) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 9) 
   พิธีไหว้ครู-ครอบครู วิทยา... (อ่าน 5) 
   มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอก... (อ่าน 28) 
   มมส จัดโครงการรณรงค์ให้คว... (อ่าน 12) 
    มมส จัดประชุมวิชาการทางด... (อ่าน 25) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความย... (อ่าน 34) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 14) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข... (อ่าน 13) 
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 21) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 17) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]