เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีรับส่งมอบงานในหน... (อ่าน 107) 
   มมส ต้อนรับผู้ช่วยรั... (อ่าน 101) 
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ... (อ่าน 89) 
   มมส เปิดโครงการเตรีย... (อ่าน 86) 
   ชาว มมส ร่วมกันกำจัด... (อ่าน 78) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการ The ... (อ่าน 13) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 13) 
   มมส ร่วมงานมุทิตา-คารวะ เ... (อ่าน 13) 
   มมส ร่วมเวียนเทียนรอบองค์... (อ่าน 9) 
   ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวีย... (อ่าน 57) 
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จ... (อ่าน 21) 
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และ... (อ่าน 28) 
   งานสหกิจศึกษา มมส จัดงานป... (อ่าน 17) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 26) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 15) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]