เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส โครงการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน  
(อ่าน 78) 
03 ม.ค. 2562
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มมส รับรางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
(อ่าน 34) 
28 ธ.ค. 2561
มมส ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562  
(อ่าน 170) 
28 ธ.ค. 2561
สำนักงบประมาณติดตามผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่ มมส  
(อ่าน 74) 
27 ธ.ค. 2561
อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
(อ่าน 84) 
27 ธ.ค. 2561
มมส พบปะสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562  
(อ่าน 75) 
26 ธ.ค. 2561
ร่วมภาคภูมิใจกับ ม.มหาสารคาม ติดอันดับ TOP 9 ของมหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทย  
(อ่าน 75) 
25 ธ.ค. 2561
มมส ประชุมเตรียมงานทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล  
(อ่าน 105) 
24 ธ.ค. 2561
มมส ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด...  
(อ่าน 154) 
24 ธ.ค. 2561
กลุ่มนิสิตชาวดิน มมส ออกค่ายต้านลมหนาว สานปัญญา ปีที่ 3  
(อ่าน 15) 
21 ธ.ค. 2561
มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
(อ่าน 51) 
21 ธ.ค. 2561
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มมส  
(อ่าน 47) 
21 ธ.ค. 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน กระรอก เก...  
(อ่าน 73) 
21 ธ.ค. 2561
นิสิตชมรมรุ่นสัมพันธ์ มมส ออกค่ายจุดประกายไฟใส่สีความฝัน ครั้งที่ 17  
(อ่าน 14) 
20 ธ.ค. 2561
มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร ค.)  
(อ่าน 47) 
20 ธ.ค. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์... (อ่าน 144) 
   มมส ปฐมนิเทศพนักงานใ... (อ่าน 135) 
   มมส จัดอบรมทักษะด้าน... (อ่าน 84) 
   มมส จัดงานวันคล้ายวั... (อ่าน 83) 
   มมส จัด MSU English ... (อ่าน 79) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 12) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 12) 
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 10) 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโค... (อ่าน 17) 
   มมส แสดงความยินดี ศ.ดร.สั... (อ่าน 67) 
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทีย... (อ่าน 44) 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 15) 
   พิธีเปิดศูนย์บริการทางการ... (อ่าน 15) 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส เข้... (อ่าน 3) 
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประ... (อ่าน 76) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]