เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ประชุมพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติบุคคลดีเด่น  
(อ่าน 171) 
27 ส.ค. 2561
มมส จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561  
(อ่าน 111) 
27 ส.ค. 2561
อาจารย์ นิสิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส เผยแพร่นาฏศิลป์พื้นบ้านหนังประโมทัยอีสา...  
(อ่าน 81) 
27 ส.ค. 2561
มมส จัดงาน Freshy day and Freshy night 2018  
(อ่าน 256) 
25 ส.ค. 2561
มมส จัดลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ MSU Freshy Day & Freshy Night 2018  
(อ่าน 71) 
25 ส.ค. 2561
มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
(อ่าน 104) 
24 ส.ค. 2561
มมส MOU อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
(อ่าน 120) 
23 ส.ค. 2561
มมส ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14  
(อ่าน 68) 
23 ส.ค. 2561
กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งบุคลากรฯ  
(อ่าน 68) 
22 ส.ค. 2561
มมส เปิดค่ายผู้นำเยาวชนสากล MSU Global Citizenship Camp (GCC 2018)  
(อ่าน 49) 
22 ส.ค. 2561
มมส ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวกวด เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก  
(อ่าน 131) 
22 ส.ค. 2561
มมส จัดงานการบรรยาย สิทธิประโยชน์ การมีส่วนร่วมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
(อ่าน 80) 
21 ส.ค. 2561
งานบริการหอพักนิสิต มมส จัดการประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2018  
(อ่าน 49) 
21 ส.ค. 2561
มมส เตรียมความพร้อมโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา  
(อ่าน 47) 
21 ส.ค. 2561
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู  
(อ่าน 63) 
21 ส.ค. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส พร้อมจัดการแข่งข... (อ่าน 119) 
   มมส จัดงานวันมหิดล (อ่าน 88) 
   บรรยากาศการแข่งขันกี... (อ่าน 82) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม... (อ่าน 81) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดง... (อ่าน 78) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดนโยบ... (อ่าน 54) 
   ศูนย์ประกันฯ มมส จัดอบรมเ... (อ่าน 39) 
   บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหา... (อ่าน 82) 
   มมส จุดเทียน 4,000 เล่มแป... (อ่าน 57) 
   มมส ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร... (อ่าน 29) 
   มมส จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่... (อ่าน 31) 
   มมส ร่วมพิธีวางพวงมาลาวัน... (อ่าน 31) 
   UIC มมส ลงพื้นที่หารือแนว... (อ่าน 34) 
   มมส รับฟังผลการประเมินคุณ... (อ่าน 35) 
   มมส รับการตรวจประเมินคุณภ... (อ่าน 49) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]