เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ศิษย์เก่า มมส น้องดาว สมหญิง สมทรัพย์สิน ชนะมิสแกรนด์มหาสารคาม  
(อ่าน 385) 
18 พ.ค. 2560
คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1  
(อ่าน 53) 
18 พ.ค. 2560
สหกิจศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผล สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี  
(อ่าน 55) 
17 พ.ค. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มมส จัดสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ...  
(อ่าน 97) 
17 พ.ค. 2560
กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการวันวิชาการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1  
(อ่าน 63) 
17 พ.ค. 2560
สหกิจศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผล คณะเทคโนโลยี  
(อ่าน 59) 
16 พ.ค. 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มมส จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
(อ่าน 150) 
15 พ.ค. 2560
UIC มมส ร่วมจัดประชุมชี้แจง NIA’s Road Show to Regional Science Park  
(อ่าน 93) 
15 พ.ค. 2560
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ชนะการประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด  
(อ่าน 377) 
15 พ.ค. 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส นำเสนอผลงานนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย  
(อ่าน 79) 
15 พ.ค. 2560
มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์  
(อ่าน 90) 
13 พ.ค. 2560
มมส จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 14  
(อ่าน 149) 
11 พ.ค. 2560
มมส ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา พระธาตุนาดูน เนื่องในวันวิสาขบูชา  
(อ่าน 74) 
10 พ.ค. 2560
มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 7  
(อ่าน 61) 
09 พ.ค. 2560
อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่คว้ารางวัลการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีร...  
(อ่าน 65) 
09 พ.ค. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ปฐมนิเทศคณะกรรมก... (อ่าน 153) 
   มมส ร่วมบันทึกเทปโทร... (อ่าน 111) 
   ชาว มมส ร่วมเวียนเที... (อ่าน 98) 
   มมส จัดโครงการบริหาร... (อ่าน 97) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส... (อ่าน 96) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   งานการประชุม มมส จัดโครงก... (อ่าน 12) 
   กองกลางและศูนย์ประกันคุณภ... (อ่าน 5) 
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระ... (อ่าน 59) 
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่... (อ่าน 84) 
   มมส ร่วมกับสำนักงานสถิติจ... (อ่าน 33) 
   คณะเทคโนโลยี มมส ร่วมประด... (อ่าน 30) 
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บ... (อ่าน 19) 
   นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส ค... (อ่าน 11) 
   นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว... (อ่าน 14) 
   อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์... (อ่าน 15) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]