เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย  
(อ่าน 80) 
23 ก.ย. 2560
มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา  
(อ่าน 76) 
23 ก.ย. 2560
มมส จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสั้น  
(อ่าน 54) 
22 ก.ย. 2560
มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  
(อ่าน 208) 
22 ก.ย. 2560
มมส ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  
(อ่าน 52) 
22 ก.ย. 2560
อาจารย์ มมส ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานร่วมแสดงนิทรรศการ  
(อ่าน 60) 
21 ก.ย. 2560
ศิษย์เก่า มมส เข้ารับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่น  
(อ่าน 54) 
20 ก.ย. 2560
UIC นำทีมนักวิจัย มมส จัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน Thai Tech EXPO 2017  
(อ่าน 149) 
20 ก.ย. 2560
ผลการจัดอันดับ URAP 2016-2017 ของ มมส เป็น 1 ใน 17 มหาวิทยาลัยไทย  
(อ่าน 136) 
20 ก.ย. 2560
มมส ประชุมเตรียมการจัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2560  
(อ่าน 102) 
20 ก.ย. 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการรับมอบเสื้อวิชาชีพนิสิตชั้นปีที่ 3  
(อ่าน 77) 
19 ก.ย. 2560
สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการประชุมประชาพิจารณ์ฯ  
(อ่าน 84) 
18 ก.ย. 2560
ชมรมสานสายใยร่วมชายคา องค์การนิสิต มมส จัดโครงการสานสายใยพี่ช่วยน้อง  
(อ่าน 36) 
17 ก.ย. 2560
ภาควิชาทัศนศิลป์ มมส จัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2560  
(อ่าน 81) 
15 ก.ย. 2560
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน Com Biz Festival 2017  
(อ่าน 121) 
15 ก.ย. 2560
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มห... (อ่าน 171) 
   มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเ... (อ่าน 110) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 97) 
   มมส ประชุมเตรียมความ... (อ่าน 95) 
   ธ สถิตในดวงใจ มมส รว... (อ่าน 93) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมา... (อ่าน 32) 
   มมส รับมอบเงินบริษัท อักษ... (อ่าน 14) 
   มมส เพื่อเตรียมความพร้อมส... (อ่าน 24) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิ... (อ่าน 16) 
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส... (อ่าน 70) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้... (อ่าน 41) 
   มมส ต้อนรับต้อนรับ Lih-Sh... (อ่าน 43) 
   สคบ.ร่วมกับ มมส จัดสัมมนา... (อ่าน 29) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 28) 
   อธิการบดี มมส กล่าวให้โอว... (อ่าน 40) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]