เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส ร่วมจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดนตรี  
(อ่าน 26) 
12 ก.ค. 2562
นิสิต แพทยศาสตร์ มมส คว้ารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
(อ่าน 52) 
12 ก.ค. 2562
มมส เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 4  
(อ่าน 53) 
12 ก.ค. 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12  
(อ่าน 75) 
11 ก.ค. 2562
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั...  
(อ่าน 41) 
11 ก.ค. 2562
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส นำนิสิตใหม่เตรียมพร้อมก่อนเรียน ทัศนศึกษาแหล่งโบราณสถาน  
(อ่าน 25) 
10 ก.ค. 2562
มมส จัดปัจฉิมนิเทศโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (...  
(อ่าน 55) 
10 ก.ค. 2562
มมส ประชุมพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ คัดเลือกบุคคลดีเด่น  
(อ่าน 82) 
09 ก.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะสัตวแพทยศา...  
(อ่าน 58) 
09 ก.ค. 2562
มมส เป็นเจ้าภาพจองกฐิน กำหนดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม  
(อ่าน 104) 
09 ก.ค. 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ คณบดีคณะการบัญชีแล...  
(อ่าน 51) 
08 ก.ค. 2562
มมส ร่วมกับ วช. มอบเครื่องอบแห้งอินฟราเรดฯ  
(อ่าน 52) 
08 ก.ค. 2562
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
(อ่าน 89) 
08 ก.ค. 2562
มมส รับมอบโล่ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(อ่าน 37) 
06 ก.ค. 2562
กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ กองกลาง มมส จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(อ่าน 48) 
05 ก.ค. 2562
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   นิสิตใหม่ มมส ผ่านบท... (อ่าน 98) 
   มมส ถวายเทียนพรรษา ผ... (อ่าน 93) 
   มมส จัดเสวนาทางวิชาก... (อ่าน 88) 
   มมส จัด Big Cleaning... (อ่าน 71) 
   มมส จัดโครงการส่งเสร... (อ่าน 57) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงกา... (อ่าน 6) 
   บรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศา... (อ่าน 14) 
   คณะเทคโนโลยี มมส จัดอบรมร... (อ่าน 6) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 7) 
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาส... (อ่าน 14) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 9) 
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม... (อ่าน 27) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 17) 
   มมส จัดประชุมกลุ่มรองอธิก... (อ่าน 14) 
   มมส จัด FRIENDS Internati... (อ่าน 11) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]