เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะสิ่งเเวดล้อมเเละท... (อ่าน 140) 
   กองอาคารสถานที่ มมส ... (อ่าน 71) 
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 69) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิ... (อ่าน 63) 
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรั... (อ่าน 62) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ลงพื้... (อ่าน 23) 
   นิสิต CS มมส คว้ารางวัลชน... (อ่าน 7) 
   คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายง... (อ่าน 27) 
   UIC มมส จัดงาน NESP Innov... (อ่าน 43) 
   มมส ต้อนรับคณะผู้บริหารจา... (อ่าน 29) 
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้... (อ่าน 29) 
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 29) 
   คณะสถาปัตย์ฯ มมส เป็นเจ้า... (อ่าน 26) 
   มมส จัดอบรมและประเมินผลกา... (อ่าน 19) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 23) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]