เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์... (อ่าน 147) 
   มมส ปฐมนิเทศพนักงานใ... (อ่าน 135) 
   มมส จัดงานวันคล้ายวั... (อ่าน 92) 
   มมส จัดอบรมทักษะด้าน... (อ่าน 86) 
   มมส จัดโครงการติว En... (อ่าน 81) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดแข่งขันทักษะทางวิช... (อ่าน 24) 
   คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส ต้อ... (อ่าน 16) 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 21) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 16) 
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 17) 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโค... (อ่าน 23) 
   มมส แสดงความยินดี ศ.ดร.สั... (อ่าน 73) 
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทีย... (อ่าน 49) 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 16) 
   พิธีเปิดศูนย์บริการทางการ... (อ่าน 18) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]