เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส... (อ่าน 143) 
   มมส จัดโครงการถ่ายทอ... (อ่าน 140) 
   บรรยากาศการแข่งขันกี... (อ่าน 138) 
   มมส จัดประชุมวิชาการ... (อ่าน 130) 
   ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอ... (อ่าน 79) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
    มมส จัดประชุมวิชาการทางด... (อ่าน 3) 
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความย... (อ่าน 7) 
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโ... (อ่าน 4) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข... (อ่าน 5) 
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 10) 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 7) 
   มมส ทอดผ้าพระกฐินพระราชทา... (อ่าน 34) 
   มมส จัดประกวด เส้นทางสู่น... (อ่าน 24) 
   มมส จัดพิธีสมโภชผ้าไตรพระ... (อ่าน 25) 
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 27) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]