เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ไม่มีข้อมูล
หน้าที่ : « 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะสิ่งเเวดล้อมเเละท... (อ่าน 152) 
   กองอาคารสถานที่ มมส ... (อ่าน 85) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิ... (อ่าน 82) 
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จั... (อ่าน 65) 
   มมส ติวเข้ม!! เพิ่มศ... (อ่าน 63) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 4) 
   มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำ... (อ่าน 2) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 6) 
   มมส ประชุมคณะกรรมการอำนวย... (อ่าน 42) 
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒ... (อ่าน 32) 
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทย... (อ่าน 10) 
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบด... (อ่าน 34) 
   มมส เข้าร่วมประชุม FRIEND... (อ่าน 11) 
   มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิ... (อ่าน 39) 
   มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการ... (อ่าน 39) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]